Ezúttal a magyarossággal foglalkozunk. A nyelvművelő szótár szerint „a magyarosság követelménye legáltalánosabban azt jelenti, hogy közlésünk legyen összhangban a magyar nyelv törvényeivel. Nyilvánvaló, hogy a fölösleges szavak sértik ezt az összhangot”. Ennek értelmében a szóképeink, szólásaink, kifejezéseink is magyar szemléletet kell tükrözzenek. 

Ott van például az osztja valakinek a véleményét szókapcsolat, amely helyett az osztozik valakinek a véleményében javasolt, ugyanis a szakértők szerint a magyar nem oszt, nem szoroz véleményt. Sőt a súlyt helyez valamire is helyettesíthető a gondot fordít rá, igen fontosnak tartja szókapcsolatokkal. Nem maradhat ki a magyaros dúl-fúl, a füle botját se mozdítja és a szörnyethal; ezek közül egyik sem fordítható le más nyelvre. „Használjuk tehát saját fordulatainkat, szóképeinket, szólásainkat, de mértéktartással. Különben magyarkodásba csaphat át a magyarosságunk” – olvasható a Nyelvművelő kéziszótárban.

Szeretném megemlíteni az indoeurópai nyelveket, amelyeknek nincs birtokos személyjelzésük, legfeljebb birtokos névmásaik vannak. Ha személytelen mondataikat fordítanánk magyarra, birtokos személyjeles alakokra lenne szükségünk. Idegenszerű például a kérem az inget levetni, helyette használjuk a kérem, vesse vagy vegye le az ingét felszólítást. Ugyancsak zavaró a kérem az iratokat mellékelni, amely helyett a kérem, mellékelje az iratokat változat ajánlott.

Most pedig megemlítenék egy könyvcímet, amely így hangzik: Ha fáj a szív… Magyarul mindig valakinek a szíve fáj – pl. szívem, szíved –, nem pedig általában a szív. Ugyancsak idegenszerű az ilyen és az ehhez hasonló mondat: Elütötte a villamos X. Y. gyalogost, akit a mentők kórházba szállítottak. Hogyan hangzana jobban? Elütötte a villamos X. Y. gyalogost. A mentők kórházba szállították. Miközben ezt a két mondatot olvastam, elgondolkodtam azon, hogy kit vagy mit szállítottak kórházba? A Nyelvművelő szótár szerint, akit aggaszt, hogy a példamondatokat félre lehet érteni, másként is fogalmazhat. Például így: Elütötte a villamos X. Y.-t. Az elütött gyalogost (vagy a sérültet) kórházba szállították.