Székedi Ferenc: Hiányérzet – Szielosszal

Az egyik este maszkosan, fázósan, ködben, zúzmarában összefutottam – habár ez túlzás, inkább az lenne a megfelelő szó, hogy összesétáltam – az egyik ismerősösömmel és amint szó-szót követett, persze egy kissé hangosabban és a megfelelő egészségügyi távolság betartásával, megkért, hogy mondjam el neki, mi az ami a legjobban hiányzott nekem ebben az ilyen meg amolyan tilalmakkal sújtott hónapban, novemberben.

Continue Reading

Székely Ervin: Erdélyi dalok

Markó Bélának az volt a szerencséje, hogy versekben fogalmazta meg Erdély-képét, látleletét arról, hogy milyenek vagyunk, mi az „erdőn túli ország” lakói, milyennek látjuk magunkat, illetve mások bennünket.

Continue Reading

Sarány István: Megvan az oltás

Sűrű egymásutánban jelentették be a különböző gyártók, hogy megvan az új koronavírus elleni oltás, s a különböző hatóságok sem maradtak le annak bejelentésével, hogy készek fogadni az oltóanyagot és megszervezni a lakosság mielőbbi beoltását.

Continue Reading

Bíró Béla: A köpenyegforgatás dicsérete

Azoknak, akik hosszú évek óta hallgatják jegyzeteimet, illetve olvassák írásaimat, könnyen támadhat az a benyomásuk, hogy váltogatom a nézeteimet. S valóban nem tévednének. A világ változik, következésként azoknak is változniuk kell, akik benne élnek. Paradox módon éppen azért, hogy megőrizhessék önmagukat, azokat a legalapvetőbb elveket, melyek az emberi életnek értelmet adnak.

Continue Reading

Székely Ervin: Rongo-rongo írást „olvasó” politikusok

A sajtóban megjelenő politikusi véleményeket olvasva azt vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy a megmondóemberek semmit sem tanultak az egyre szaporodó tűzesetekből, mint amilyenek a Giuleşti-i kórházban, a Colectiv bárban, a Nagyváradi Görög-Katolikus Püspökségen robbantak ki. Kizárólagos feladatuknak a felelősök, pontosabban a bűnbakok keresését és megtalálását tekintik.

Continue Reading

Zsehránszky István: Több figyelmet érdemelne

Ion Băieșu drámakötetét lapozgatom. Válogatott drámák. A szerző fia, Radu Băieșu válogatta azokat – apja életművéből. És az előszóban emlékeztet arra, hogy a színészek imádják a Băieșu által teremtett szereplőket – függetlenül attól, hogy azok tragikus hősök vagy pedig vígjátéki figurák.

Continue Reading

Sarány István: A magyar szórvány napja

Vasárnap a magyar szórvány napja volt. A sajtót olvasgatva megállapíthatjuk, hogy nem sok szót pazaroltak a kollégák a téma kapcsán, Bethlen Gábor fejedelem marosvásárhelyi szobrának avatóünnepsége kapcsán – mintegy mellékes elemként – jelent meg a tudósításokban, hogy november 15-e, a fejedelem születésnapja egyben a magyar szórvány napja.

Continue Reading

Székedi Ferenc: Kovideáljunk!

Meggyőződésem, hogy az elkövetkező hónapokban és esztendőkben szép számmal születnek majd olyan tanulmányok és doktori értekezések, amelyek azt vizsgálják, hogy a vírus, a világjárvány hogyan hatott a szókészletünkre és megpróbálnak majd mindebből igen érdekes következtetéseket levonni.

Continue Reading