A folytonosság követelménye

A Münsteri Egyetem szociológiai kutatócsoportja az Európát érintő legfontosabb kérdésekben rendszeresen végez hazai és nemzetközi felmérésket. A napokban egy olyan kutatás eredményeit tette közzé, melyben a bevándorlással, a klímaválsággal és a világjárvánnyal kapcsolatos problémákra kérdeztek rá.

(tovább…) Continue Reading

Tisztességes versengés?

Kína és India geopolitikai versenytársak. A világ két legnagyobb népességszámú államaegyben gazdasági nagyhatalom is. Kína világgazdasági teljesítményeiről, melyekkel maholnapmegelőzi –…

Continue Reading

Illúziók iskolája

Középiskolás éveimben nem csak nekem (a kommunista származéknak) volt kedvenc olvasmányom Robert Merle Moncada című, akkortájt világhírű, s a keleti blokkban is olvasható regénye, de nemzedékünk sepsiszentgyörgyi vezéralakjának, a nemrégen elhunyt Bogdán Lászlónak szerkesztőségi íróasztala fölött is Fidel kanonizált képe függött, s gyakorta trikóján is Fidel egykori miniszterének, a bolíviai őserdők gerillájaként „hősi halált halt” Che Guevarának szintén kultikus portréja volt látható.

(tovább…) Continue Reading

Egy elfelejtett fogalom

1989 táján, amikor mindannyian az úgynevezett rendszerváltások lázában égtünk, az egyik leggyakoribb fogalom, amely a politikai diskurzusban előfordult, a szubszidiaritás volt. A latin eredetű terminus a demokratikus politikai rendszer egyik meghatározó elvét rögzíti: a társadalmi problémákat azokon a szinteken kell és lehet valóban hatékonyan megoldani, ahol azok létrejönnek.

(tovább…) Continue Reading

Naivitás

Nem tudunk eléggé naivak lenni. Én már jóideje tudok az ujgurok kínai tragédiájáról. Ismerek vallomásokat, szatelitfelvételeket, azt a nyelvet, melyen…

Continue Reading