Játék töltött fegyverrel

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöknője Ázsiai útja során Kína összes szomszédját körbelátogatta, illetve Japánt csak fogja. Kína már a tajvani látogatást is provokációnak érzékelte, hiszen olyan pillanatban kerül sor rá, amikor az Oroszország és Ukrajna, illetve a folyamatokat a háttérből vezénylő Amerikai Egyesült Államok közt engesztelhetetlen háború zajlik, melyet Amerika – amint azt a semleges államok sajtói epésen emlegetik – az utolsó ukránig szándékszik folytatni, s melynek hátterében ismét hidegháborús frontvonalak bontakoznak ki.

Continue Reading

Ambíciók

Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi beszédén meglátszott a két esztendős böjt. Nem csak a kibeszélni kívánkozó problémák gyűltek fel, de mintha maga az idő is kitágult volna.

Continue Reading

Kivel legyünk szolidárisak?

Nyugaton egyre sűrűbbek a hangok, miszerint a szolidaritás minden dolgok legnemesebbike. Főként, ha egy nagyhatalmú agresszor egy gazdaságilag visszamaradottabb, népességszámát és gazdasági forrásait tekintve is gyengébb országot rohan le. Elvben a szankciók is helyeslendők. Csakhogy azt is egyre többen látják, hogy a szolidaritás sem lehet határtalan.

Continue Reading

Laposságok

Hogy vannak, akik abban a fura meggyőződésben élnek, hogy a nemek nem biológiai eredetűek, hanem szociológiai képződmények, azaz valaki attól lesz férfi vagy nő, hogy a társadalom (a családi környezet és a tágabb társadalmi kontextus) mivé formálja őket, manapság bizonyos körökben elterjedt nézet. A gender elméletet ugyanis már jó ideje egyetemeken is oktatják.

Continue Reading

Kizöldült lejtő

Társadalmainkat újra és újra sorozatos csapások sújtják, vírusjárványok, megfékezhetetlen erdőtüzek, korábban ismeretlen dühhel pusztító viharok, bőtermő területeket sivatagokká tikkasztó szárazságok, oktalan, de a második világháborúhoz, vagy az amerikaiak vietnami pusztításaihoz mérhető végeérhetetlennek ígérkező háborúskodások, éhínségek, észbontó ideológiai divatok követik egymást.

Continue Reading

A társadalom és a csíki sör

A szélsőségesen individualista társadalomtudósok és politikusok gyakorta (és nem kevés ingerültséggel) teszik fel a kérdést: „Mi az, hogy társadalom?” (A magyar fogalom az angol society fordítása, mely az emberi együttélés valamely spontán kialakult formáját jelöli.) Az egykori angol miniszterelnöknő Theresa May is úgy vélte, hogy „Csupán család van, férfiak és nők vannak. A többi puszta fikció.”

Continue Reading

A könyv mint élő kapcsolat

A hét végén Kolozsváron is lezajlottak a könyvnapok. A Székelyfölön és másutt valamivel korábban. A könyvek, de legalábbis a szerzők iránti érdeklődés minden jel szerint továbbra is élénk. Ami mindannyiunkat örömmel tölthet el.

Continue Reading

Tragikomédia vs. operett?

Kornitzer László Budapesten született 1957-ben. 20 évesen menekült Németországba, ahol sikeres rendezőként, íróként és fordítóként tevékenykedik. Részben vagy egészében ő fordította németre Borbély Szilárd, Bartis Attila, Dragomán György, Kertész Imre, Nádas Péter, Örkény István, Polcz Alaine és Végel László legfontosabb műveit.

Continue Reading

Hírháttér

Az Ukrajna és Oroszország közt zajló háborút, melyet az orosz hadsereg Ukrajna-ellenes agressziója vezetett be, sokan egyfajta proxi-háborúnak, azaz az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország harcának tekintik. Pedig voltak a konfliktusnak korábbi háborús előzményei is: főként az orosz többségű területek önrendelkezési törekvéseit megtorló ukrán katonai blokád és az önrendelkezési jogukhoz tovább is ragaszkodó – immár szeparatista – orosz felkelők oroszországi támogatói közti összecsapások.  

Continue Reading

Reménytelenül

„Az ember végül homokos/ Szomorú vizes síkra ér/ Szétnéz merengve és okos / Fejével biccent, nem remél. // Én is így próbálok csalás / Nélkül szétnézni könnyedén / Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén. // A semmi ágán ül szívem / Kis teste hangtalan vacog, / Köréje gyűlnek szelíden / S nézik, nézik a csillagok.”

Continue Reading