Terméketlen viták

Nyugaton –főként Németországban – hosszú évek óta zajlik a vita a bevándorlásról. Anélkül, hogy a helyzet jottányit is tisztázódna. Az új úgynevezett jelzőlámpa koalíció (azaz vörös-sárga-zöld, melyen belül a sárgák a liberálisokat jelentik) hatalomra jutása a viták újabb fellángolásával jár.

Continue Reading

Kisasszonyok alkonya?

Emlékszem, hogy gyerekkoromban a 80 éves tanítónénit az egész falu Mária kisasszonynak szólította. S az idős hölgy szinte már büszkén viselte a megnevezést. Nem talált férjet, vagy őt nem találták meg, azt már nem tudom, így aztán gyereket sem szült. De mi mindannyian a gyerekeinek számítottunk. Gyakorta még játszani is az ő udvarára jártunk.

Continue Reading

Világjárvány és népszaporulat

Az oltásellenesek körében világszerte elterjedt két legnépszerűbb áltudományos legenda az oltásoknak, főleg az mRNA típusúaknak a férfi illetve női termékenységre illetve a csecsemőkre kifejtett állítólagos hatásán alapszik.

Continue Reading

Rossz előjelek

A 2022-es év nem a legderűsebb égisz alatt indul. Egy évvel ezelőtt még azt reméltük, hogy a nyájimmunitás rövidesen véget vet a világjárványnak. Elvégre az ember racionális lény, mindenki, aki hozzáférhet az oltáshoz, beoltatja magát, s ezzel vége is fertőzésnek.

Continue Reading

Nácik és antifák

Hogy manapság – Adyval szólva – szerfelett furcsa dolgok történülnek, azaz hogy a világ kezd a szó szoros értelmében a feje tetejére állni, mind gyakrabban tapasztalhatjuk. A balliberális kurzus képviselői közismerten a demokrácia, az emberi méltóságot tiszteletben tartó erőszakmentesség, az ellenvélemények és általában a szólásszabadság tiszteletben tartásának, a kirekesztés és a gyűlölet elutasításának feltétlen hívei közé számítják magukat. Ezekhez az értékekhez való ragaszkodásom miatt tekintettem magam én is liberálisnak.

Continue Reading

Skizofrén szabadságeszme

A német Die Weltnek van egy – egyébként rendkívül intelligens – osztrák újságírója, hivatalos megnevezése szerint szabadság-főriporternő (Chefreporterin der Freihetit), aki hetente kikel az identitáspolitika ellen. Hogy mit ért identitáspolitikán, azt világosan meg is fogalmazza: a „nemiség, a bőrszín vagy a származás” közösségi komponensének elismerését. Az identitás az ő liberálisnak aposztrofált „nyelvjárásában” egyfajta szitokszónak számít. (Lásd a lap november 16-ai, 19-ei, és december 3-ai számait!) Kizárólag az egyéniséget, s mindenekelőtt az egyénnek a saját teste fölötti korlátlan rendelkezésének a jogát hajlandó elismerni.

(tovább…) Continue Reading

Öröklődések

Nyugaton közszájon forog a szellemesnek szánt bon mot ,miszerint a felnőttek a hülyeséget a gyerekeiktől örökölik. Mindez persze azokra a gyermeteg ideákra vonatkozik, melyek a mai világ szellemiségét fokozatosan megbénítják. Hogy csak néhány példát említsek közülük: a társadalom csupán a képzeletünkben létezik: egyetlen valóság az individuum; a férfi és a nő közt nincs semmi lényegbevágó különbség, a (mint láttuk nem is létező) társadalom tesz férfiakká vagy nőkké bennünket; a családnak, melybe születünk, a helynek, ahol meglátjuk a napvilágot semmi jelentősége; ezért aztán alapvető emberi jog, hogy nyelveinket és kultúráinkat is úgy csereberélgessük, mint ruhadarabjainkat; amiből persze az is következik, minden ember – alapvető emberi jog gyanánt – tetszése szerint választhatja meg, hogy a világ mely táján, kik között szeretne élni; akkor lehetünk igazán szabadok, ha minden társadalmi és természeti kötöttségtől megszabadulunk stb. Oldalakon át folytathatnám.

(tovább…) Continue Reading

A „szívjóság” áldozatai: a migránsok

A fehérorosz-lengyel határon a helyzet annak ellenére is mind súlyosabbá válik, hogy európai közvetítéssel sikerült elérni, hogy arab légitársaságok hajlandónak mutatkoznak arra, hogy beszüntessék a migránsok szállítását. Sőt, Irak arra is hajlandónak mutatkozik, hogy visszafogadja Fehéroroszországba „menekült” polgárait. Iránból viszont továbbra is folytatódik a légiszállítás. A lengyel hatóságok szerint, melyek szilárdan eltökéltek, hogy megőrzik államuk szuverenitását és egyben Európa külső határait, ez esetben nem migránskérdésről, hanem kifejezetten politikai válságról van szó, melynek célja az Unió destabilizálása. A migránsok zöme Irakból, Szíriából, Afganisztából – Iránból érkezik.

(tovább…) Continue Reading

Kétségek között

Amerikában egy olyan (legalábbis látszatra váratlan) esemény következett be, mely Joe Biden demokratáit súlyos aggodalmakkal tölti el. A Virginia állambeli kormányzóválasztáson a választók többsége a republikánus jelöltre szavazott. Thomas Greven november másodikai veresége, melyet a korábban szintén biztosra vett New Jersey-i győzelem elmaradása is súlyosbított, egyfajta trendet látszik előre vetíteni. Az elővárosok korábban demokrata választói a jelek szerint hátat fordítanak a zászlónak.

Continue Reading

A bénultság ódiuma

A pénteki magyarországi Békemenet voltaképpen válasz volt azoknak az állami intézményekben és a magyar Országgyűlésben rendezett gyakorta egyenesen groteszk, sőt ostoba politikai mutatványoknak a sorozatára, melyet az ellenzék hosszú hónapok óta alig titkolt provokatív szándékkal inszcenírozott.

Continue Reading

Globalizmus versus demokrácia

Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke a Welt am Sonntag múlt heti számában már un. vendégkommentárjának címében is úgy véli, hogy a lengyel Alkotmánybíróság döntése, miszerint az Európai Bíróság ítéletei bizonyos esetekben nem kötelezőek Lengyelország számára, „Az Európai Unió végének kezdet”-ét jelentik. Lengyelország kizárja önmagát az európai jogrendszerből.

Continue Reading