Kockázatos kiválóságok

Lassan lejáró szavatosságú államelnökünknek néhány éve sikerült az a ritka performansz, hogy – németként románnál jobb románná válva – egy hangsúlyosan nemzeti állam első emberévé avanzsáljon. Klaus Iohannis (született Johannis) ma már a Román Köztársaság elnöke. Második ciklusát tölti.

Continue Reading

Rivalizálás helyett versengés

Jan Pisani-Ferry német közgazdász hívta fel a figyelmet arra, hogy a geopolitika (melyen a szerző világhatalmi törekvéseket ért) és a világgazdaság felvirágoztatására való törekvés két, merőben eltérő gondolkodásmódot képvisel, melyek lényegüknél fogva összeegyeztethetetlenek.

Continue Reading

Háború elől háborúba

Időről-időre végigfut rajtunk a rémület: mi lesz, ha mégis? Mi lesz, ha a magunkra erőltetett közömbösség előbb-utóbb kifárad és kénytelenek leszünk szembesülni a TÉNYLEG felfoghatatlannal: a világ-, sőt az atomháború rémével?

Continue Reading

A befolyásszerzés csataterei

Az utóbbi évtizedekben Kína mind nagyobb mértékben terjeszti ki befolyását a harmadik világ országaira. Ez a törekvés Amerikában és szövetségeiben is veszélyérzetet kelt és arra készteti őket, hogy maguk is erőteljesebben latba vessék lehetőségeiket befolyásolási zónái megtartásáért, illetve a korábban elhanyagoltak megszerzéséért.

Continue Reading

„Közönyös a világ…”

Kertészkedem.
S közben Arany János egy csodálatos verse jut az eszembe. Ő is éppen kertészkedett, hallgatta a madarakat, szemlélte „a tiszta kék magasát”, ahonnan daruszó tévelygett alá. De egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszédban is szól egy magányos gerle, s lám ott egy „ifjú nő, szemfödél alatt. (…) Kevés ember jő látogatni/ az is csak elmegy hidegen: /Látszik, hogy a halott szegény volt/ szegény, s amellett idegen.”

Continue Reading

Feminizmus testközelből

Újabban genderelméletektől hangos a sajtó, a közvélemény, sőt időről időre a közterek is. Nem férhet hozzá kétség, hogy fontos dologról van szó, hiszen – természeti adottságaitól korántsem függetlenül – mindenkinek joga van eldönteni, hogy férfi-e vagy nő, vagy ott szédeleg a két véglet közti állítólag 70 alternatívát kínáló homályos útvesztőben.

Continue Reading

Aggkori aggodalmak

Van a német demográfiai helyzetnek egy olyan aspektusa, melyet a nagymérvű bevándorlás sem enyhíthetett, s melynek számunkra is lehetnek tanulságai. Ez pedig az öregek helyzete. Egyre több a támasz nélkül maradt, gondozásra szoruló férfi és főként nő.

Continue Reading

Az új világháború

A hivatalos nyugati nyilvánosságban sokak számára nyilvánvaló, hogy az Ukrajnai háború voltaképpen már ma is egyfajta világháborúvá fajult. Sajnos ebből legtöbben nem azt a következtetést vonják le, hogy mielőtt tényleg világháborúvá fajulna, minden áron békét kellene kötni.

Continue Reading

„Kreatív jogalkotás”

2022. március 19-én a berni Szövetség téren Volodimir Zelenszkij – kertelés nélkül a svájciak kollektív öntudatára apellálva – stratégiai videóbeszédet intézett az Ukrajnával rokonszenvező tüntetőkhöz. „Az önök bankjaiban olyan emberek pénzei fekszenek, akik ezt a háborút elindították. Segítsenek, hogy megfékezzük őket!”

Continue Reading