Az identitás paradoxona

A baloldal soha nem tudott a kisebbségi kérdéssel zöldágra vergődni. A munkásosztálynak a tőkésuralom megdöntéséért folyó harca csak akkor mutatkozott valóban esélyesnek, ha a világ proletárjainak valamely – az Internacionálé szövegében is szereplő az egész világra kiterjedő – összefogása létrejöhet.

Continue Reading

Az öntörvényűség perspektívája

Millay Hyatt független közíró és fordító az Internationale Politik und Gesellschaft hasábjain az amerikai történések kapcsán olyan kérdéseket feszeget, melyek minket is közelebbről érdekelhetnek. Az egyik legfontosabb az autonómia kérdése. A fogalmat a szerző a migránsokkal kapcsolatban használja, egyfajta bevándorlói autonómia gyanánt.

Continue Reading

Erdők és emberek

Az erdőkben szeretünk kirándulni. Fáit még ma is értékes éptőanyagnak, bútoraink nyersanyagának, vagy egyszerűen csak tüzelőfának tekintjük. De még azok sem mindig vannak tudatában értéküknek, akik erdőinkben a Föld tüdejét látják.

Continue Reading

Utó-pia

Nem elég, hogy némi enyhülés után ismét világszerte gyorsuló tempóban fertőz a koronavírus, hogy Románia és (az oly sokat kárhoztatott Magyarország különös kivételével) a környező államokban is csúcsokat döntenek a napi fertőzések. Még a korábban legsikeresebbnek tűnő Németországban is…

Continue Reading

Reng a talpunk alatt a Föld

Manapság is sokan vannak, akik úgy vélik, hogy a klímaváltozás a földtörténet ciklikus folyamatainak egyik következménye. A földtörténetben ugyanis időről-időre jégkorszakok és atmoszférikus felmelegedések követik egymást. Ezek kapcsolatban állhatnak a napkisugárzás ciklikus ingadozásaival, de a földi ökoszisztéma egyensúlyi folyamataival is.

Continue Reading

A lehetséges világok legjobbika

Idén augusztus 27-én ünnepeljük Georg Wilhelm Friedrich Hegel születésének 250. évfordulóját. Hegel dolgozta ki a filozófiatörténet Arisztotelész mellett legátfogóbb és legkoherensebb filozófiai rendszerét. A németek joggal büszkék filozófusuk gondolati és erkölcsi következetességére.

Continue Reading

Múlt és jövő

A filozófia és a természettudományok egyik legnagyobb rejtélye az idő irányultsága. A tér minden irányban nyitott. Nincsenek kitűntetett térirányok, bármerre indulok el, bármikor visszatérhetek a kiinduló pontba. Csakhogy ott már soha nem pontosan azt találom, amit elindulásomkor magam mögött hagytam. Időközben kisebb nagyobb változások következtek be, s ezek visszafordíthatatlanok.

Continue Reading

Az „elképzelhetetlen”

25 éve, 1995. július 11-én történt meg az, ami (legalábbis minálunk, Európában) elképzelhetetlennek tűnt. Az éppen széthullóban lévő Jugoszlávia tagállamának, Bosznia-Hercegovinának – többségében muzulmánok lakta – városában, Srebrenicában a Ratko Mladić vezette szerb szabadcsapatok Radovan Karadžić szellemi irányítása alatt több ezer fegyvertelen fiatalembert és férfit mészároltak le.

Continue Reading

Káoszba fúló autonómia

Az Amerikai Egyesült Államok Seatle nevű városában a rasszizmus ellen tűntető BlackLivesMatter mozgalom tagjai és az őket támogató antifák a városközpontban egyfajta autonóm köztársaságot kiáltottak ki, melybők kitiltották a rendőrséget is. Maguk felfegyverkeztek fel és egyfajta önigazgatásra rendezkedtek be.

Continue Reading

„Kockázati világtársadalom”

2016-ban a Suhrkampf Verlag kiadásában az Amazon.de-n (német fordításban, eredetileg angolul látott napvilágot) megvásároltam egy könyvet. Főként az alcím miatt, mely így hangzott: „Az elveszített bizonyosság keresése.” Engem voltaképpen a kérdés természettudományos aspektusai érdekeltek (lásd határozatlansági reláció!), de úgy véltem, hogy bizonyos vonatkozásokban Ulrih Beck is eligazíthat.

Continue Reading

Öngyilkos társadalom?

Az, ami Amerikában történik több mint megdöbbentő. Nem csoda, hogy a világsajtó szinte már a követhetetlenségig tele van helyszíni tudósításokkal, kommentárokkal, értelmezési kísérletekkel. Sokan úgy vélik, hogy a fő ok az amerikai társadalom rendszerszintű rasszizmusában rejlik. Mások szerint a rasszizmus és az antirasszizmus puszta politikai eszközök arra, hogy az egymással engesztelhetetlenül szemben álló konzervatívok és liberálisok „véglegesen” leszámoljanak egymással.

Continue Reading