Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, közügyigazgatót választotta a következő hat évre püspökké szombaton a Magyar Unitárius Egyház élére a két helyszínen – Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában – egyidejűleg ülésező tisztújító zsinat.

Elődje, Bálint Benczédi Ferenc 2008 óta töltötte be ezt a tisztséget. Az ő püspöki szolgálata idején valósult meg a – trianoni határok által megosztott – erdélyi és magyarországi unitáriusok újraegyesülése a Magyar Unitárius Egyház keretében. Az eseményről Szilágyi Szabolcs készített összeállítást. Bálint Benczédi Ferenc leköszönő püspököt hallják:

Kovács István megválasztása után elképzeléseiről nyilatkozott: