A képviselőház és a szenátus együttes plénuma cikkelyenként elfogadta szerda éjjel a 2022-es költségvetés tervezetét és a fő-hitelutalványozók büdzséjét tartalmazó függelékeket, a délelőtt kezdődött együttes ülésen pedig a tervezeteket egészükben is megszavazták a honatyák. A költségvetés 294, a társadalombiztosítási költségvetés pedig 291 igen szavazatot kapott 120, illetve 119 ellenszavazat mellett.

A plénum több módosítást jóváhagyott, amelyeket előzőleg negatívan véleményeztek a pénzügyi bizottságok. Ezek közül az egyik arra vonatkozik, hogy a Kormányfőtitkárság költségvetését kiegészítik a templomok felújítására, illetve a Besszarábiai Metropólia működésére szánt összegekkel. Több, a kórházi, közúti és iskolai infrastruktúra feljavítását célzó módosító javaslatot ugyanakkor elvetett a plénum.