Oda jutottunk, hogy a politikusok és a baloldali értelmiségiek nagyon vallásosak lettek. Naom Chomsky amerikai nyelvész, baloldali beállítottságú értelmiségi például Tízparancsolatot írt – így próbálja leleplezni az uralmon lévők politikai gyakorlatát. Az első parancs így szól: „Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg megérintik őket.” Ezt régóta művelik Amerikában, de nálunk is divatban van. Eteti a sajtó a népet – és a televízió. Felfújnak sok semmiséget. Állandóan veszélyt jeleznek.

    Ebből következik a második parancs, amely szerint (idézem): „A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében /…/ hamis riasztások és nem létező fenyegetések tömkelegét kell reá zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nem létező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Az állampolgárok hálásak lesznek, és maguk fogják kérni a szabadságjogok csorbítását.” Mondanunk sem kell, ez 100 százalékban megvalósul a romániai politikai gyakorlatban. Nem kell érte Amerikába menni…

    De ugorjunk egy kicsit! A hatodik parancs leszögezi: „Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkozásukra. /…/ mert sokkal könnyebb az érzelmeket manipulálni, mint a rációt.” És még csak egy parancsot idéznék, a kilencediket, amely szerint: „A nyájszellem erősítése prioritás! /…/ Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni, befolyásolni.” Mi is látjuk ezt mindennap. Ezzel nem sok újat mond Naom Chomsky amerikai nyelvész professzor – akinek immár hét könyve jelent meg Magyarországon. Romániában pedig idáig három, de további négy könyvének a fordítása – és kiadása – folyamatban van.

    A tízparancsolat betartása pedig máris látható eredményekhez vezetett. Óránként kilenc román távozik szép hazánkból. A romániai aktív lakosság 17 százaléka már külföldön keresi a kenyerét. 2007 és 2017 között 40 000 orvos hagyta el az országot – és 84 000 fiatal. A román állam pénzén képzett munkaerővel látjuk el Ausztriát, Magyarországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Államokat és Kanadát – olvashatjuk Raluca Prelipceanu ismertető cikkében. A romániai termőföldek 40 százalékát idegenek vásárolták meg. Külföldön pedig csúfolkodnak a románokkal. Londonban, egy Tesco-áruházban románul írták ki azt, hogy a lopás bűncselekmény. Tehát azt akarják elhitetni, hogy minden román tolvaj? – Ismerjük ezt a játékot. Iohannis elnök, a szebeni szász, például nemrég magyarul köszönt és azt akarta elhitetni, hogy minden magyar elvetemült nacionalista. Nincs új a nap alatt.