Adásunkban az öt évvel ezelőtt elhunyt Pop Annamária íróra, műfordítóra emlékezünk egy 2011-ben, a Bukaresti Nemzetközi Könyvvásáron készült beszélgetéssel. Pop Annamária akkor azt vallotta, hogy élete a műfordítás. Valóban számos, a kortárs magyar irodalmat meghatározó szerző művét ültette át román nyelvre. Nélküle szegényebb lenne a román olvasó, nem ismerhetné Esterházy Pétert, Nádas Pétert, Márai Sándort, Kertész Imrét, Forgách Andrást és sok más neves magyar írót.

Ugyancsak mai adásunkban emlékezünk meg a több mint 800 évvel ezelőtt született Árpádházi Szent Erzsébetről, II. Endre magyar király és merániai Gertrudisz lányáról, akinek ünnepét 1670-ben vették fel a naptárba temetésének napjára, azaz november 19-ére. Az 1969-es naptárreform alkalmával ünnepét visszatették november 17-ére, halálának napjára, azonban magyar nyelvterületen az ünnep megmaradt az eredeti napon. Szent Erzsébetről dr. Reinhardt Erzsébet egyetemi adjunktussal beszélgetünk.