Kétezer lejes pénzbírságot rónak ki a Tanügyminisztériumra a nem román anyanyelvű diákok románoktatására vonatkozó jogszabályok megsértése miatt. Továbbá kötelezik a szaktárcát, hogy hat hónapon belül ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről szóló rendeleteit.

A panaszt még 2018-ban benyújtók jelezték, hogy a törvény előírásai ellenére nem biztosítanak speciális tankönyveket és tantervet a magyar nemzetiségű tanulóknak, és nem gondoskodnak arról sem, hogy hatékonyabbá tegyék az értékelési módot az országos képességfelmérők és az érettségi vizsga román nyelv és irodalom vizsgán.

A beadványhoz csatlakozott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és négy diák is.