Ma olyan témákat érintek, amelyekről valószínűleg már beszéltem korábban, de sohasem árt az ismétlés. Szó lesz az egyelőre és az egyenlőre, a rövid u betűvel írt áru és a hosszú ú betűs árú, illetve a helység és a helyiség közötti különbségről, a végén pedig kitérek a karácsonyi és az új évi üdvözletekre.

Mit is jelent a bevezetőben már említett egyelőre? „Mostantól vagy valamely korábbi időponttól számított bizonytalanul rövid ideig” – ad választ az értelmező szótár. Ahogy Arany János írta az Itthon című versében: „És felejtem egyelőre Gondjaimat jövőre.” A rokon értelmű szavai közé tartozik az átmenetileg, ideiglenesen, illetve az ideig-óráig. Az egyenlőre jelentése viszont egyformára. Például: Az első félidőben egyenlőre állt a mérkőzés.

Ugyancsak sokakat összezavar a rövid u betűs áru és a hosszú ú-val írt árú. Előbbi egyik szinonimája a termék, de néha portékát is mondanak helyette. A vele alkotott szóösszetételekben ugyancsak rövid u betűvel fordul elő. Például: árubeszerzés, árukínálat, árurendelés, divatáru és dohányáru. A felsorolt kifejezések mindegyikét egybeírjuk. A hosszú ú betűvel írt árú valamilyen terméknek vagy szolgáltatásnak az ellenértékére utal. Például: Még egy hétig lehet megvásárolni a kedvezményes árú belépőjegyet a fesztiválra.

Megérkeztem a helység és a helyiség pároshoz. Előbbi, vagyis a helység rokon értelmű szava a település, és nekem rögtön Petőfi Sándor elbeszélő költeménye, A helység kalapácsa jutott eszembe róla. A helyiség azonban egy épület vagy lakás elkülönített része, tehát nappali, konyha vagy hálószoba is lehet.

Most pedig kissé ünnepélyesebb lesz a hangulat, mivel rátérek a karácsonyi és az új évi üdvözletekre. Noha több helyen is az ellenkezőjével találkozunk, a jókívánságokban csupán a mondat első szavát kezdjük nagybetűvel, a többi szó kivétel nélkül kisbetűs. Jó példa erre a Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és a békés, boldog új évet kívánok! üdvözlet, amelyben kizárólag a szeretetteljes szó kezdődik nagybetűvel. És bár magasztos érzelmi töltet van mögötte, maga a karácsony szó kisbetűs. Ha időt szeretnénk spórolni, akkor a felkiáltójeles BÚÉK! is kerülhet a képeslapra, csupa nagybetűvel, szóközök és pontok nélkül, legalábbis ez derül ki a 2015-ben kiadott új helyesírási szabályzatból.