Ezelőtt még néhány évvel azért kellett búsulnunk, mert sehol sem játszották Katona József művét, a Bánk bánt. Senkálszky Endre, aki többször is játszodta ezt a szerepet, tehát tudta, hogy miről van szó, Ő is csodálkotott ezen. Mert mint mondta: ?mindaz, ami ma történik itt, ebben az országban, megtalálható a darabban?. Nyilván a hatalom ? és a hatalmon lévők ? ténykedéseire gondolt, aminek a természetrajza ? pardon, állattana ? Katona József kora óta mit sem változott.

Öt évvel ezelőtt Maia Morgenstern is találkozott a Bánk bánnal. Őt kérte fel Bocsárdi László Gertrudis szerepének megformálására Zsámbékon, a nyári színházban. És magyar nyelven kellett eljátszania a szerepet neki, aki egy szót sem tudott magyarul. Hogy sikerült mégis? Úgy, hogy a szerepben az emberit kereste, és meg is találta. Például azt, hogyan érvényesülhet egy nő idegenben. Miként Gertrudis is megpróbálta ezt. Mert ha a helyzetet érezzük, ha a kapcsolatok természetére rájövünk, akkor a beszéd is kialakul. És az előadás sikeres volt. Kár hogy nem hozták el szép hazánkba, hogy mi is láthassuk. Mert eredetileg, legalábbis, erről volt szó…

Feltűnő, hogy egy ilyen, általános emberit megszólaltató dráma nem talál helyet magának a román színpadon. Talán azért, mert magyar nemzeti drámának tartják, és nem kérnek belőle. Vietnamban viszont el tudták játszani. Ott nem zavart senkit, hogy a szereplők egy része magyar. A darab minősége volt a döntő. Meg is kérdeztem Maia Morgensternt: Elképzelhető-e a Bánk bán román színpadon? Mire Ő azt válaszolta: ?Nyilván, hogy elképzelhető. Úgy, ahogy Shakespeare; úgy, ahogy Csehov; úgy, ahogy a világ drámairodalmának nagy értékei.?

A Bánk bánnak román fordítása is van ? 1953 óta. Adrian Maniu fordította románra, és az ESPLA Kiadónál jelent meg. Lőrinczi Lászlótól tudom, hogy érzékeny, finom költő a fordító. És azt is, hogy annakidején szakemberekből álló bizottságok hívtak össze, hogy vizsgálja meg ?a szomszédos baráti országból származó fontos darab fordításának a minőségét?. És csak azután engedték nyomdába… Azt viszont nem vizsgálták meg eléggé, hogy ?Kicsoda Ön, Bánk bán? Egy kardos-köpenyes múmia, vagy pedig felismerhető élő személy?? Ezt kell eldöntenie mindenkinek, aki színpadra viszi Katona József művét. Ezt tette Bocsárdi László is a darab sepsiszentgyörgyi színrevitelekor ? és nagy sikert aratott. Ezt tette Urbán András is Újvidéken ? ő vitát aratott.  És ez a járható út: meglátni a mindenkori mát a műben.