Az alkotmány módosítása úgy, ahogy a Koalíció a Családért javasolta, jogi értelemben nem oszt, nem szoroz – mondta a Bukaresti Rádiónak adott interjúban Asztalos Csaba annak az európai bírósági határozatnak a hatásait értékelve, amelyben a luxemburgi testület kimondta, hogy Románia nem tagadhatja meg egy azonos nemű házaspártól a szabad tartózkodáshoz való jogot arra hivatkozva, hogy Románia nem ismeri el a melegházasságot. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke szerint ezek után a készülő referendum fölösleges hangulatkeltés az azonos nemű párok ellen.

Precedens értékű döntésre készül az alkotmánybíróság, miután az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Románia nem tagadhatja meg egy házaspártól szabad tartózkodáshoz való jogot arra hivatkozva, hogy az illető pár azonos neműekből áll és Románia nem ismeri el a melegházasságot.

Az ügy lényegében 2012-ben kezdődött. Akkor a román állampolgárságú Relu Adrian Coman és az amerikai Robert Clabourn Hamilton úgy döntött, hogy Romániába költözik. Előzőleg, 2010-ben összeházasodtak Belgiumban. Tisztában voltak azzal, hogy Románia nem ismeri el az azonos neműek házasságát, de arra nem számítottak, hogy Bukarestben egyszerűen ajtót mutatnak a nem román házastársnak.

Az amerikai Hamiltonnak, nem uniós polgárként tartózkodási engedélyért kellett folyamodnia, amit a román hatóságok elutasítottak. A kérelemre válaszul az idegenrendészeti hivatal közölte, hogy Hamiltont csak három hónapos tartózkodási jog illeti meg Romániában: itt nem minősülhet uniós polgár ?házastársának?, mivel Románia nem ismeri el az az azonos nemű személyek közötti házasságot. Magyarán: lehet, hogy Belgiumban, ahol a pár egybekelt, Hamilton házastársnak számít, viszont Romániában egyszerű turista, akinek háromhavi tartózkodás után el kell hagynia az országot.

Coman és Hamilton ekkor keresetet indított az idegenrendészeti döntés ellen, és kérte a bíróságtól, állapítsa meg, hogy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés érte. Az ügy az alkotmánybíróságig jutott, amely többszöri halasztás után 2016 november 29-én az eljárást felfüggesztette, és felkérte az Európai Unió Bíróságát, hogy értelmezze számára a vita tárgyát képező uniós rendelkezéseket.

A jogi rendszer egyik furcsasága, hogy az ügyben alperesként szerepel az Országos Diszkriminációellenes Tanács, amelynek elnöke, Asztalos Csaba előbb az alkotmánybíróságon, majd az európai bíróság előtt is a felperesek keresetének elfogadását támogatta, vagyis azt, hogy Comant és Hamiltont hátrányos megkülönböztetés érte, amikor elutasították a tartózkodási kérelmüket.

Múlt heti döntésében az Európai Unió bírósága kimondta: a ?házastárs? fogalma magában foglalja az azonos nemű házastársakat is, az uniós polgárok és családtagjaik szabad tartózkodáshoz való jogáról szóló uniós jog értelmében.

A bíróság honlapján közzétett állásfoglalás szerint, noha a tagállamok szabadságot élveznek a tekintetben, hogy engedélyezik?e vagy sem az azonos nemű személyek közötti házasságkötést, nem akadályozhatják valamely uniós polgár szabad tartózkodáshoz való jogát azzal, hogy azonos nemű házastársától megtagadják a területükön való tartózkodáshoz való származékos jogot.

A román alkotmánybíróságnak az uniós bíróság határozatát figyelembe véve kell döntenie. Ez egyébként precedens nélküli. A 2003-ban módosított alkotmányban szerepel ugyan, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez a román joggal szemben, de korábban egyszer sem fordult elő, hogy a román alkotmánybíróság egy döntése előtt felkérte volna értelmezésre a luxemburgi bíróságot.

Az ügy rendkívül kényes, amennyiben Romániában a melegjogok a legjobb esetben tabutémának számítanak. Folyamatban van az alkotmány módosítása, amit magukat kereszténynek mondó szervezetek éppen azért kezdeményeztek, hogy még a lehetőségét is kizárják a melegházasság legalizálásának a jövőben bármikor, legalábbis ameddig a hatályos alkotmány életben marad.

Milyen praktikus következményei lehetnek az Európai Bíróság döntésének? Megismétlődhet-e ez az eljárás más származékos jogok esetében is? Van-e még értelme ezek után a család fogalmának átírását célzó alkotmánymódosítási kezdeményezésnek?

Ezekről beszélgettünk Asztalos Csabával, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnökével.

 

 

Az alkotmánybíróság várhatóan július elején dönt arról, hogy alkotmányosak-e a polgári törvénykönyv 277-ik cikkének rendelkezései, amelyeknek alapján az idegenrendészeti hivatal megtagadta Hamiltontól megtagadtaa tartózkodási engedélyt. A cikk a következőképpen szól:

?(1)      Tilos az azonos nemű személyek közötti házasság.

(2)      Románia nem ismeri el az azonos nemű személyek között, akár román, akár külföldi állampolgárok által külföldön kötött házasságot. [?]

(4)      Az [Unió] tagállamai és az Európai Gazdasági Térség tagállamai állampolgárainak Románia területén való szabad mozgására vonatkozó törvényi rendelkezések továbbra is alkalmazandóak.?

Az Európai Unió bírósága közleményében emlékeztet:

?Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.?