A jogszabályt a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támadta meg a taláros testületnél. Az ellenzéki párt többek között arra hivatkozott: sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve azáltal, hogy jelentős tartalmi különbségek vannak a törvénynek a szenátusban, illetve a képviselőházban elfogadott változata között. Beadványában az USR az egészséges környezethez való alkotmányos jog, valamint több uniós direktíva megszegésére is hivatkozott. A képviselőházban március 23-án elfogadott törvény szerint a folyamatban lévő, 60 százaléknál nagyobb arányban megvalósított vízerőmű-beruházások nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, közérdekű befektetéseknek minősülnek, és 2025. december 31-ig üzembe kell helyezni ezeket a létesítményeket.A jogszabály szerint a védett természeti területeken építendő vízerőművek befejezése lehetséges, ha ellensúlyozásként a környezetvédelmi minisztérium a létesítmény által elfoglalt területtel biológiai sokféleség szempontjából egyenértékű másik terület védetté nyilvánítására tesz javaslatot legkésőbb 2025. december 31-ig.