Jóváhagyta tegnap a kormány a duális képzés egyetemi szintre való kiterjesztéséhez szükséges jogi keretet. A sürgősségi kormányrendelet a 2011/1-es tanügyi törvényt módosítja és egészíti ki. Ennek értelmében az akkreditált felsőoktatási intézmények duális képzést szervezhetnek gazdasági szereplőkkel együttműködve.

A duális képzés arról szól, hogy a tanítási és kiértékelési folyamattal járó feladatok megoszlanak a felsőoktatási intézmény és a gazdasági szereplő között. A felsőoktatási intézmény végzi az elméleti tanítást, a gazdasági szereplő pedig a gyakorlati, ‘munka általi’ képzést, majd mindkettő részt vállal a kiértékelésben. A felsőoktatási intézményeknek módjukban áll majd – önállóan vagy társulás révén, az egyetemi szenátus jóváhagyásával – cégeket, alapítványokat, egyesületeket, iskolai egységeket, duális képzéssel foglalkozó konzorciumokat létrehozni, amennyiben ezek hozzájárulnak a felsőoktatási intézmény teljesítményének növeléséhez – derül ki a kormány tájékoztatásából.

A duális képzésben részt vevő gazdasági szereplők ösztöndíjakban részesítik a diákokat. Ennek fejében adókedvezményekben részesülnek oly módon például, hogy a duális felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak fizetett ösztöndíjak összértékét levonják a gazdasági szereplő nyereségadójából; vagy a gazdasági szereplő azon alkalmazottai, akik irányítják a munka révén történő tanulás folyamatát, mentesülnek a munkabér utáni adó befizetése alól.