„A beszédet nem örököljük, hanem a szüleinktől, illetve gyermekkori környezetünktől tanuljuk. Úgy beszélünk, ahogyan velünk beszéltek az első négy-öt évben. Ha a környezetünk beszédhibás volt, mi is azzá lettünk, ha a környezetünk tájszólásban beszélt, a mi kiejtésünkön is érződik az íz” – idézem Montágh Imre szavait. A népszerű nyelvész, színészpedagógus, logopédus pontosan nyolcvanhat éve, nagybirtokos zsidó családban született Budapesten.

Életének jelentős részében a magyar nyelvet szolgálta, elsődleges célja volt a beszédjavítás, ugyanakkor a metakommunikációs gesztusvilág tanítására is nagy hangsúlyt fektetett. Színházban, bábszínházban oktatott, pszichodrámákat tartott, emellett megmutatta, hogyan kell a maga ellentmondásaival megélni az életet.

Az MTVA archívumában 2020. július 29-én, születésének 85. évfordulóján jelent meg Az ember, aki nemcsak beszélni, hanem viselkedni is tanította az országot című cikk, amelyben egyebek között ezt írták róla… „Montágh Imre abban hitt, hogy a beszéd és a személyiség nem választható el egymástól: a szóbeli megnyilvánulás, a viselkedés maga az ember. Előadásokat tartott, cikkeket írt, könyveket is kiadott, ám az elmélet helyett elsősorban a gyakorlatra koncentrált.”

Az 1980-as években, a rádió segítségével tett szert nagyobb ismertségre, ugyanakkor a televízióban is számos műsorban szerepelt, ami országos népszerűséget hozott neki. Ezt vallotta magáról: „Mondjuk meg őszintén, én színész akartam lenni. Az orvosi pálya érdekelt még némileg, de tanárságra nem is gondoltam, sőt egy kicsit undorított is ez a foglalkozás. Ma csak tanárnak tudom magam elképzelni, és boldog vagyok a pályán. Hozzáteszem, hogy nem olyan tanár vagyok, akiktől gyermekkoromban undorodtam, hanem afféle játékmester, cinkostárs. Igazában húsz éve nem akarok mást, csak magam megtanulni beszélni, s ha valaki ebben társamul szegődik, hát szintén tanulhat.”

Egyik legismertebb könyve a Tiszta beszéd, amelyet a Népművelési Propaganda Iroda adott ki először 1976-ban, a legújabb kiadás pedig 2019-ben jelent meg a Holnap Kiadónál. Montágh ebben a kötetben foglalta össze mindazt, amit az élő szó használatáról – a légzéstől egészen a beszédstílusig – tudnunk kell. Noha eredetileg a Színművészeti Főiskola növendékeinek szeretett volna segíteni a leírtakkal, az információk az iskolai oktatás valamennyi szintjén, illetve a beszédművelők körében is hasznosak lehetnek.

„Magyarországon négy, Angliában egy általános iskola viseli a nevét, amely összeforrt a beszédpedagógia és beszédtechnika fogalmával. Elképesztő népszerűségét mindig kifogástalan emberi és szakmai példamutatásának, alázatának köszönhette” – idézek újra az MTVA archívumában található cikkből. Montágh Imre 1986. augusztus 14-én, ötvenegy éves korában hunyt el, hatalmas űrt hagyva azokban, akik figyelemmel követték a munkásságát.