Huszonvalahány évvel ezelőtt 101 vers jelent meg Brassóról, kötetbe foglalva. A könyvet lapozgatva rájöhettem, hogy a költők gondolatai – kívánságai – egy az egyben érvényesek még ma is. Leopold Maximilian Moltke, a kötetben látható versében, ezt írta 1846-ban:

„Erdélyország türelemföld,

minden hitnek tábora.

Óvd meg hosszú századokon át

fiaidnak szabadságjogát,

s légy a tiszta szó hona.”

Moltke Bem tábornok hadsegédje volt. Verséből pedig az erdélyi szászok himnusza lett. Hát, nem érdekes? Ugyanazt kívánjuk mi is – és ma is! -, amit Leopold Maximilian Moltke kívánt közel kétszáz évvel ezelőtt. Erdély a türelem földje volt, a tiszta szó hona – és annak is kell maradnia! Különben elpusztulunk.

Idősebb Szemlér Ferenc gyönyörű emléket állít Kovács Antal brassói apátnak, aki 1837-ben létrehozta a mai brassói magyar líceum elődjét. E falak tövében „Kőszívünk meglobban – írja a költő -, mert közöttünk, rajtunk a legszebb virágok: a gyermekszívek élnek.” A gyermekszív gyönyörű virág – a jövőnk virága. És Kovács Antal alkotása ma is virágoztatja – újrateremti a brassói magyarságot.

„Honnan jönnek a szavak?” Bartalis János verséből megtudhatjuk: „A búzaföldekről jönnek a szavak, az apácai szőke dombokról, ahol anyám járt egyszer, egy harmatos reggel.” E szavak alkotják Bartalis János örökségét. Ezt kapta az anyjától, a tájtól, Brassó csodálatos világától. És hasznosította.  Bartalis János számára „jönnek a szavak, néha könnyedén, máskor véresen, hogy verssé sorakozzanak”. Az anyaföld csodálatos érték! Bartalis ezt állítja róla: „Nagyobb vagy, mint a szerelem; erősebb, mint a halál”. – Sokat tanulhatunk a brassóiaktól! Szemlér Ferenc például azt tanulta: „Román, magyar, szász, német hangzavar pezseg a füstben… Minden vendég magának beszél … zajban is érthető, pezsgő és szárnyas szavakat” mond – olvashatjuk versében, a Brassói kocsmá-ban. Még csak a másik verséből idéznénk, a Harmichárom-ból. Megtudhatjuk belőle, hogy miközben a 33 éves Hitler beszédet mondott, üvöltözött, „Minden sötét volt, holott sütött a nap.” Vagyis a diktátor szavára még fényes nappal is besötétedik. Érdemes lenne megjegyezni! Mert a zsarnokok szereplése nagyon sokba kerül… És ugyanakkor örömmel állapíthattam meg, hogy ma is haszonnal forgatom a 101 vers Brassóról című kötetet. Ezek a versek ma is jó gondolatokat ébresztenek, hívnak elő. Teszik azt, amit a versnek tennie kell.