Másodjára is visszaperelték a román államtól erdővagyonuk egy részét Kemény János báró örökösei. A Prahova Megyei Törvényszék ötszöri halasztás után kimondott tegnapi visszavonhatatlan ítéletében részben igazat adott az örökösöknek, és egy 57 hektáros erdőterületet visszaszolgáltatásáról határozott. A törvényszék a család számára kedvezőtlen első fokú ítéletet megváltoztatva döntött a visszaszolgáltatásról. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé.

A törvényszék az örökösök birtokba helyezésére kötelezte az alsóidecsi földosztó bizottságot és a Maros megyei erdészeti igazgatóságot. Elutasította az örökösöknek a kérését, hogy részesüljenek abból a haszonból, amelyet az erdőből nyert az állam az elmúlt években, és több mint tízezer lej perköltség kifizetésére kötelezte az alpereseket.

Kemény János örököseinek a bíróság egyszer már jogerős ítéletben szolgáltatta vissza a mostani per tárgyát képező erdőt. A Maros megyei földosztó bizottság azonban perújrafelvételt ért el.