A csütörtökön ratifikált kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyság az év végéig érvényes átmeneti időszakban alkalmazni fogja az uniós jogot, noha nem rendelkezik képviselettel az uniós intézményekben. Más szóval 2021. január elsejéig az uniós polgárok a korábbi feltételek mellett utazhatnak, élhetnek és dolgozhatnak Nagy-Britanniában.

A letelepedett státusszal rendelkezőket a kilépés után is megilleti az a jog, hogy munkaviszonyt létesítsenek vagy önálló vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytassanak az Egyesült Királyság területén. Megőrzik az uniós jogon alapuló munkavállalói jogaikat is.

Letelepedési engedélyért az folyamodhat, aki az átmeneti időszakot megelőzően öt egymást követő esztendőben évente legalább hat hónapot az Egyesült Királyságban töltött. Aki ezt a feltételt nem teljesíti, az „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást kaphat, majd ötévi egyesült királyságbeli tartózkodás után folyamodhat végleges letelepedett státuszért.

Aki akár csak egy nappal is 2020. december 31. előtt az Egyesült Királyságba költözik, ugyanúgy joga lesz ott élni és dolgozni, mint annak, aki 4, 5 vagy tíz éve telepedett ki. A státuszkérelem benyújtásának határideje az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok számára 2021. június 30. Az eljárás online zajlik, és díjmentes.