Ma a tartozik ige lesz a főszereplő. „Ha azt fejezi ki, hogy valaki egy közösségnek a tagja, -ba, -be vagy -hoz, -hez, -höz ragos állandó határozó kapcsolódik hozzá” – olvasható a nyelvművelő szótárban. Például: Tibi is a baráti körünkbe vagy körünkhöz tartozik.

Amennyiben azt jelenti, hogy valaki, illetve valami személyek, illetve tárgyak csoportjának a tagja, a főnév többes számú alakjához -hoz, -hez, -höz ragot vagy közé névutót fűzünk. Ennek kapcsán két példamondatot említenék meg: Emese a legjobb diákokhoz vagy a legjobb diákok közé tartozik. A citrusfélékhez vagy a citrusfélék közé tartozik a narancs, a citrom és a mandarin is. A nyelvművelő szótár szerint azt is érdemes megjegyezni, hogy -ba, -be rag, valamint a közé névutó szorosabb összetartozásra utal, mint a -hoz, -hez, -höz rag.

És mi történik akkor, ha a hivatali nyelvben arra utalunk, hogy valami valakinek vagy valaminek a hatáskörébe vág, őt illeti meg, esetleg ő illetékes benne? Ilyenkor -hoz, -hez, -höz ragos állandó határozót használunk. Például: Ez a jogvita a munkaügyi bírósághoz tartozik. A köznyelvben azonban még él a hagyományosabb, -ra, -re ragos vagy elé névutós változat. Egy újabb példát kölcsönöztem erre: Ez eddig egy szokványos rabló története lenne, mely a rendőrségre és a bíróságra tartozik. „Néha azonban mást-mást jelent, és nem cserélhető fel a kétféle megoldás” – fűzi hozzá a nyelvművelő szótár. Például a nem tartozik rá és a nem tartozik hozzá között jelentős a különbség.

A felsoroltakon kívül számos egyéb értelme és rendeltetése van a tartozik igének. A jogi nyelvben például ilyen szövegösszefüggésben is találkozhatunk vele: A hatóság harminc napon belül tartozik válaszolni a kérvényre. Tehát főnévi igenevet is tehetünk mellé.

A mindennapokban többnyire akkor fordul elő a tartozik ige, ha egy bizonyos személy meghatározott összegű pénzt kell fizessen valakinek. Például egy üzletben megkérdezhetem az eladótól, hogy mivel tartozom, de azt a kérdést is feltehetem neki, hogy a kiszemelt áru mibe vagy mennyibe kerül, esetleg mennyit kell fizetnem érte. Nemegyszer átvitt értelemben is használjuk a tartozik igét a mindennapi élet nyelvében. Például egy férfi vagy egy nő köszönettel, magyarázattal, felelősséggel, hűséggel tartozik valakinek.