A végrendelet fordítása perdöntő lehet az ügyben, ugyanis a román állam erre hivatkozva nem akarja visszaszolgáltatni az egyháznak az 1948-ban államosított könyvtárat. Az állam képviselői ugyanis úgy értelmezik, hogy a püspök végrendeletében a katolikus egyház mellett Erdély “tartományra” hagyta a gyűjteményt, Erdély jogutódja pedig – így a gyűjtemény tulajdonosa is – a román állam.

Szeptember 13-án tartották a Batthyáneum könyvtár restitúciós perének legújabb tárgyalását, amelyen az ítélőszék tudomásul vette annak az iratnak a benyújtását, amelyben a római katolikus egyház fordítója, Dr. Buzogány Dezső véleményezi Batthyány Ignác 1798-as keltezésű, latin nyelven írt végrendeletének román fordítását, amelyet a Román Nemzeti Könyvtár által felkért Ioan Aurel Pop készített.

Buzogány Dezsővel, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzorával beszélgettünk.