• Consilierul de stat László Borbély a participat la cea de-a 67-a sesiune a Comitetului Regional pentru Europa al Organiza?iei Mondiale a Sănătă?ii, care se ?ine la Budapesta, unde a vorbit despre situa?ia îmbunătă?irii calită?ii aerului, accesul universal echitabil ?i durabil la apă potabilă de calitate, salubritate ?i igienă, minimizarea efectelor adverse ale substan?elor chimice asupra sănătă?ii umane ?i asupra mediului ? insert Borbely László
  • Proiectul de lege privind apele minerale poate genera concurenţă neloială, deoarece permite Societăţii Naţionale a Apelor Minerale înfiinţarea unei fabrici de îmbuteliere proprie ? a declarat deputatul UDMR Korodi Attila.
  • Comisia de muncă din Camera Deputa?ilor, condusă de social-democratul Adrian Solomon ?i în care PSD de?ine majoritatea, a avizat favorabil, în regim de urgen?ă, proiectul de lege al UDMR care ar permite extinderea folosirii limbii materne, prin scăderea pragului (de la 20% la 10%) de la care autorită?ile locale sunt obligate să asigure acest drept ? insert Csep Eva Andrea secretarul comisiei.
  • Guvernul a transferat prin redistribuire 2,7 milioane lei Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul Harghita. Această sumă este mai mare decât cea promisă săptămâna trecută, când preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba a purtat discuţii în acest sens la Bucureşti cu reprezentanţii guvernului, dar este departe de suma necesară de 19 milioane de lei ? a declarat preşedintele CJ Harghita.
  • Reprezentan?ii Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Covasna au anun?at oficial, că va fi desfiin?at Centrul de plasament din localitatea Olteni, conform directivelor na?ionale ?i europene. Planurile DGASPC ?i, implicit, ale Consiliului Jude?ean Covasna prevăd construirea a minimum trei case de tip familial prin fonduri europene, dar termenul este unul vag, de peste doi ani, până la împlinirea acestui obiectiv. De cealaltă parte, autorită?ile locale din Bodoc, actualii proprietari ai Castelului de la Olteni, clădirea unde func?ionează în prezent Centrul de plasament, spun că cei 57 de copii mai au timp la dispozi?ie până la începutul anului viitor să elibereze castelul, urmând ca acesta să fie inclus în circuitul turistic.

Bejegyzés navigáció