Ma egy olyan betű helyesírásáról fogok beszélni, amely rendszerint galibát okoz, és ezzel főként akkor szembesülünk, amikor egy-egy olyan szót látunk helytelenül leírva, amiről azt mondanánk, hogy képtelenség elvéteni.

Mielőtt lerántanám a leplet a főszereplőről, felteszek egy kérdést. Hogy kell írni a saját, a hajnal, a tájékoztat, és a befejezem szavakat? J betűvel vagy ly-al? Sokaknak magától értetődő lenne a j betűs változat, de vannak olyanok, akik ly-t használnak, ami természetesen helytelen. Sajnos az elmúlt hónapokban mindegyikkel találkoztam a közösségi oldalakon, sőt telefonos üzenetben is. Bizonyára rájöttek, hogy a mai részben az ly-ról lesz szó. A köznyelv hangrendszerében már nincs meg az a régi hang, amelyet ezzel a betűvel jelöltünk, az írás azonban megtartotta az ly betűt, ezért számos szóban hagyományosan ly a j hang jele ? olvasható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában.

Mivel a magyar nyelvben sokféle ly-al írandó szó létezik, nincsenek pontos szabályok az írásmódjára. Elsősorban a szótár segíthet a döntésben, de szerencsére néhány fogódzó is akad.

Többek között az a szabály, hogy egy szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t. Például a lyukas, lyukból, lyukak, lyuggat, lyukad szavakban.

Ha a j hang a szó végén fordul elő, a jelölésmód szempontjából különbséget kell tenni az egy szótagú és a több szótagú szavak között. A boly, a hely, a mély, a moly és a súly például egy szótagú, és mindegyik ly-al íródik.

Végre megérkeztem a névmásokhoz, amelyekben ly-al írjuk a j hangot. Az ily, ilyen, mely, amely, amelyik, mily, milyen, oly, olyan szavakról van szó.

Természetesen vannak olyan több szótagú szavak, amelyek írásánál ly-al jelöljük a szó végén ejtett j-t. És itt megemlíthetem egyebek mellett az akadály, bagoly, csekély, fogoly, harkály, kristály, király, ragály szavakat, de a Gergely és a Mihály tulajdonneveket is. A lakáj, a muszáj és a papagáj viszont kötelező módon j betűvel írandó.

Felvetődhet a kérdés, hogy mi a helyzet az aj, ej végű szavakkal? A csevej, a dörej, a duhaj, a karaj, a karéj, az óhaj, az olaj, a sóhaj, a talaj, a tolvaj és a zsivaj j betűvel íródik. A karvaly, a pehely, a tavaly és a zsindely szavaknál viszont az ly-os írásmód az elfogadott.

A ja, je végű szavakra ugyancsak érdemes figyelni. Ly-al íródik a boglya, a csigolya, a gereblye, a gólya, a hülye, az ibolya, a korcsolya, a nyavalya, a pólya és a skatulya. A vízi jelzőeszközként ismert bója hosszú ó-val és j betűvel írandó, de szintén j betűs a cserje, a héja, illetve a perje.

Mivel saját magamat is akartam próbára akartam tenni, még szövegírás közben kitöltöttem egy tesztet az Anyanyelvápolók Szövetségének honlapján. Huszonöt kérdés volt, mindegyikre négy lehetséges felelet. Két szó fogott ki rajtam, mégpedig a pajkos, pajzán jelentésű dévaj, amely j betűvel írandó, valamint a gazdag, vagyonos, illetve a kizsákmányoló rokon értelmű szavaként emlegetett burzsuj, amelyet szintén j betűvel kell írni. Egyébként 1984-ben, az eggyel korábbi szabályzat változásakor felmérést végeztek az ly eltörléséről. Az eredmény azt mutatta, hogy az emberek ragaszkodnak hozzá, egyrészt azért, mert a magyar helyesírási hagyomány része, kiiktatásával pedig sokan nem értenének egyet.