November 8-ára halasztotta a Batthyaneum restitúciós perének tárgyalását ma a gyulafehérvári táblabíróság ? nyilatkozta adásunknak Komáromi Attila, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ügyvédje. Mint ismert, a táblabíróság korábban arra kérte a Batthyáneum könyvtár tulajdonjogát tisztázó latin végrendelet román fordításainak a készítőit, hogy fűzzenek kritikai megjegyzéseket egymás fordításaihoz, ami meg is történt. Az ügyészség ugyanis azt jelezte, hogy súlyos ellentmondások vannak a két szakértő történész – a román állam képviselői által felkért Ioan Aurel Pop, és az római katolikus egyház által felkért Buzogány Dezső – fordítása között.

Komáromi Attilát, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ügyvédjét hallják:

Batthyányi Ignác gyulafehérvári püspök 1798-as keltezésű latin nyelvű kézírásos végrendeletének a pontos fordítása azért fontos, mert a román állam erre hivatkozva nem akarja visszaszolgáltatni a római katolikus egyháznak Románia legértékesebb könyvtárát, amelyet az 1948-as államosításkor a római katolikus egyháztól vettek el. Az állam képviselői ugyanis úgy értelmezik, hogy a püspök végrendeletében a katolikus egyház mellett Erdély provinciára is hagyta a gyűjteményt, és Erdély jogutódjaként a román állam is jogosult a gyűjtemény tulajdonjogára. Buzogány Dezső, a római katolikus egyház szakértője értelmezése szerint ?az egyetemes római katolikus egyház erdélyi provinciája kapta az adományt?. Elismerte azonban, hogy a provincia szó használata lehetőséget ad más értelmezésre is: vannak, akik ezen Erdélyt mint politikai egységet értik. A jelenleg folyamatban levő elsőfokú peres eljárás 2015 novemberében indult.