Életének 92. évében, tegnap délután elhunyt Kallós Zoltán, a Nemzet Művésze címmel, Corvin-lánccal, Europa Nostra-díjjal kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas néprajzkutató, népzenegyűjtő. A neves néprajzkutatót rövid szenvedés után válaszúti otthonában érte a halál.

Kallós Zoltán 1926. március 26-án született a Kolozs megyei Válaszúton. Szülőfalujának népdalait, ritmusait, a helyi magyar, román és cigány népszokásokat kolozsvári református kollégistaként, tanárai biztatására kezdte gyűjteni. 1969-ben szabadfoglalkozású lett. A népköltészet, a népszokások és a néptáncok mellett a bőr, fa, textil és kerámia használati tárgyak, valamint a ruhákon, a bútorokhoz tartozó szöveteken, függönyökön, ágyterítőkön megjelenő varrott és hímzett díszítések is érdekelték. Publikációinak sorát az 1969-ben kiadott Balladák könyvével nyitotta meg, nagy szakmai és közönségsikert aratott. 2014-ben ismét kiadták a számos dokumentummal bővült Balladás könyvét.

A magyarul, románul és cigányul is beszélő kutató nemzetiségre való tekintet nélkül gyűjtötte e három nép hagyományait az észak-mezőségi falvakban Szék környékén, Kalotaszegen a Nádas-menti falvakban, a gyimesi csángóknál és a moldvai csángóknál. Gyűjtőmunkájával 15 ezer dallamot jegyzett le, 26 kazettát adott ki, közülük 8 balladákat tartalmaz. Több népzenei lemeze és CD-je is megjelent Magyarországon, egy lemezét Amerikában is kiadták. A dalokat énekelte is, hangját az Ökrös együttessel közös lemeze őrzi. Neve összeforrt az erdélyi és a magyarországi táncházmozgalom életre hívásával és istápolásával is. 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt.

Kallós Zoltánt a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) saját halottjának tekinti. Kékedi László, az akadémia vezetője úgy emlékezett Kallós Zoltánra, hogy benne Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett a 20. század legnagyobb magyar folklórgyűjtőjét tisztelhettük.

A magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakja 2013-ban  a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén tartott előadásából sugározunk rövid részletet:

Kallós Zoltán, minden erdélyi táncházas Zoli bácsija, kilencvenedik születésnapja alkalmából így nyilatkozott a kolozsvári rádiónak:

Kallós Zoltán búcsúztatására szombaton, február 17-én kerül sor a válaszúti Kallós Kúrián. Ezt követően a kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra a néprajzkutatót.