Próbáltam elhessegetni rossz érzésemet, hogy a világ kormányhídjára felkapaszkodott „elit” vissza akar küldeni a középkorba, holmi rosszul értelmezett politikai korrektség, szociális érzékenység nevében. Hiába.

Napról napra újabb és újabb „zseniális” ötlettel szolgál ez az elit, amivel szerinte megmenthető lesz a világ. S ez ötleteket hallva, azt az őrült felismerésemet sem sikerült elfojtanom, hogy ezek fényében Nicolae Ceaușescu elvtárs is megdicsőül, őrült diktátorból holtában is prófétává avanzsál. Hiszen mindazt, amit tanácsol a mai politikusok java, életbe is léptette már a Kárpátok Géniusza.

Sőt, nem nekünk, egyszerű embereknek kellett lecsavarnunk a fűtést. Egyszerűen nem volt fűtés. Nem nekünk kellett kettősével beállnunk a zuhanyzó rózsa alá, mert nem volt meleg víz. Nem nekünk kellett kihúznunk a falból tévét, hisz nem volt adás. Még villany sem. Amikor meg szünetelt a vízszolgáltatás, akkor mi is csak megszellőztettük a szekrényeinkből a ruhákat. Így éltünk az Aranykorban. Békében. Most, hogy mindennél lángolóbb a békevágy, ezt a négy évtizeddel ezelőtti paradicsomi létet javasolják nekünk azok, akik fegyvert küldenek csakhogy legyen béke.

Feje tetejére állt a világ!

És nemcsak a politikusok estek fejre, hanem a felvilágosult elméjűnek hitt tudósok is, akiktől a reménysugarat várnánk. Ők is vissza a középkorba jelszóval olyan javaslatokat tesznek, olyan döntéseket hoznak, amelyek nem az ébredést, hanem a sötétségbe süllyedést szolgálják.

Noha tagadják, hogy bármit is cenzúráznának, kitiltják az egyetemekről Shakespeare-t, Cervantest és a gyermekszobákból Hófehérkét, meg Winetou-t.

A neves tudományos folyóirat, a Nature Human Behaviour a jövőben csak az olyan kutatási eredményeket közli, amelyek senkit sem sértenek.

A szerkesztők döntésének értelmében a folyóirat a jövőben automatikusan elutasít minden olyan kéziratot, amely árthat egy csoport tagjainak. Nemcsak a kutatásokban résztvevőket védő bevett etikai elvek érvényesítéséről van szó. Az új irányelvek értelmében a folyóirat nem publikál olyan tanulmányt, amely elősegítheti a bármilyen csoport elleni diszkriminációt. A szerkesztők kiemelik, hogy a kutatás szabadsága fontos, de az emberi méltóság fontosabb.

Ez lényegében annyit tesz, hogy visszautasítják az olyan hiteles kutatások közlését is, amelyeket valaki aztán rasszista, szexista vagy egyéb diszkriminatív célra használhat, vagy akként értelmezhet. Kivételt csak azok a tanulmányok képeznek, amelyeknek célja az etnikai kisebbségekkel szembeni intézményesített előítéletesség és diszkrimináció leleplezése. Vagyis az etnikai csoportok bűnelkövetési statisztikáit összevető tanulmány akkor publikálható, ha a kutatás a különbségeket kizárólag a többségi társadalom rasszizmusával magyarázza, és eleve elutasítja annak lehetőségét, hogy szociokulturális okok is közrejátszanak benne.

Gondolni sem merek arra mi történne, ha nem a haladó szellemű baloldal, hanem a keresztény konzervatívok fogalmaztak volna meg hasonló irányelveket, és tiltanák a promiszkuitást, az ateizmust propagáló tudományos téziseket?

Lehet, hogy fellángolnának a máglyák?

Az irány valóban az új középkor!

Van menekvés? Ha győz a józan ész. Ha nem lesz igaza Murphy-nek, aki szerint az emberi intelligencia állandó, csak az emberek egyre többen lesznek…