A szeptember elsején életbe lépő új iskolai szabályzat szerint az elemi, általános és középiskolában tanulókat többé nem lehet majd eltanácsolni, mégpedig abból a megfontolásból kiindulva, hogy az oktatáshoz való jog alkotmányos jog.

Szintén újdonság, hogy a diákokat ezentúl nem félévente, hanem évente zárják le, és ehhez minden tantárgyból annyi jegyet kell kapniuk, ami legalább hárommal meghaladja az illető tárgyra szánt heti óraszámot.

Az új szabályzat megtiltja, hogy a szülőktől bármilyen címen vagy céllal pénzt gyűjtsenek az iskolában. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a pedagógus-továbbképzés. Ennek érdekében minden önálló jogi személyiséggel rendelkező iskolában létrejön egy bizottság, amely a tanárok mentorálásával és a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Az új iskolai szabályzatot kedden küldték el a Hivatalos Közlönynek.