Örömmel értesültünk róla, hogy az idén Marius Tabacu kapta a legjobb műfordításért járó díjat. Ezt – a Román Írószövetség által adott díjat – Bánffy Miklós művének, az Erdélyi történet című trilógiának román nyelvre való átültetésével érdemelte ki. Azért fontos ennek, a több mint 1400 oldalas kiemelkedő jelentőségű irodalmi műnek a tolmácsolása, mert így a román olvasóközönség is megismerheti Erdély igazi arcát, ahol valóságos együttélés volt – és bár korlátozottabb formában, de valóságos együttélés van még ma is a nemzetiségek között. A regátiasító politikusok és tisztségviselők korlátozzák ezt az együttélést…

Kósa András László igazgató úr szerint a Balassi Intézet ennek az együttélésnek a megmutatásáért támogatta a könyv kiadását. Amit, becsületére váljék, a Román Kulturális Intézet is támogatott. Kósa András László úgy véli: ha ez az irodalmi mű megszólal románul is, közelebb hozza egymáshoz a magyarokat és a románokat – és tegyük hozzá, hogy nemcsak Erdélyben, ahol az őshonos magyarok és románok között ez a közeledés eddig is megvolt, hanem hasznára válik az óromániaiaknak is, akik bizony még ma is sok mindent eltanulhatnának az erdélyiektől. És végre levethetnék magukról a nacionalizmus köntösét.

A könyv fordítója, Marius Tabacu is érdekes ember. Érdekes dolgot mesél például arról, hogy „miként ragadt rá” a magyar nyelv. Iskolás korában, barátaival együtt naponta háromszor néztek meg egy-egy Jean Marais vagy Alain Delon szereplésével készült filmet. Akkoriban még magyarul is feliratozták a filmeket. Ők háromszor látták a szöveget, és a román felirat mellett egyszer elolvasták a magyart is. Többek között „így ragadt rá” a magyar nyelv. Meg talán úgy is, hogy Balla Zsófia volt az első felesége. Nem kell őt bemutatnunk.

Figyelemre méltó, hogy Marius Tabacu miközben ilyen hatalmas műfordítói munkát végzett, „mellesleg” az Erdélyi Filharmóniát igazgatta Kolozsváron. Főiskolai végzettsége szerint, ugyanis, zongorista. De filmeket is rendezett a televízió számára. E sokoldalúság – legalább is az ő esetében – igen hasznosnak bizonyult. Segít neki abban, hogy a művet, amelyet fordít, teljességében lássa; és képessé teszi őt arra, hogy megírja azt a művet románul. Megírja és ne csak tolmácsolja! – mert ez az igazi műfordítás. A tolmácsolás tulajdonképpen csak „műszaki tevékenység”.

Marius Tabacu megírta Bánffy Miklós művét románul. Ezért jó helyre került a fordítási díj.