A Kereskedelmi és Iparkamara 73 intézkedést javasolt a kormánynak a koronavírus világjárvány miatt leállt nemzetgazdaság újraindítására. Ezek célja a román üzleti élet megszilárdítása a világjárvány után is. Románia Kereskedelmi és Iparkamarája az üzleti élet képviselőinek konzultálásával dolgozta ki gazdasági, pénzügyi, beruházási, munkapiaci és mezőgazdasági javaslatait.

A korlátozások fokozatos enyhítése, az üzletek újranyitásán kívül profitadó-kedvezményt javasolnak ha a nyereséget beruházásokra fordítják, illetve beruházási alapok létrehozását vagy a román mezőgazdasági termékek tárolására, begyűjtésére és szétosztására vonatkozó stratégiai terv kidolgozását. A munkaerővel kapcsolatban a kényszerszabadság fizetésének folytatását kérik a szükségállapot lejárta után legalább három hónapig azoknak az alkalmazottaknak, akik még nem vihetők vissza a termelésbe. Az európai alapokat illetően a folyamatban lévő projektek megvalósítási idejének kiterjesztését javasolják az eredeti határidőn túl.