Ma a szerénykedő nyelvhasználat lesz a főszereplő, amelyet mindenképp meg kell különböztetni a valóban szerény, tehát udvarias, tisztelettudó kifejezésmódtól.

Számos megnyilvánulási formája közül az egyik leggyakoribb, amikor a saját személyünk látszólagos kicsinyítésére, háttérbe szorítására szolgáló szerény vagy csekély melléknevet használjuk. Például: szerény személyem; szerény véleményem szerint; fáradjanak be szerény otthonunkba; amennyire csekély tehetségemtől tellett. A három márványfej című Jókai-regényben így jelenik meg: „Legyen szabad egy szerény észrevétellel félbeszakítanom az előadást.” Mikszáth Kálmán pedig ezt írta: „Szerény véleményem szerint itt is legcélravezetőbb lenne a középút.” A legyen szabad megjegyeznem a következőket, a bátor vagyok kifejteni azt a véleményt, hogy… típusú igés szerkezetek ugyancsak a szerénykedő nyelvhasználatra jellemzők.

Vannak olyan esetek is, amikor a nyelvhasználó feltételes módba teszi az igei állítmányt, még akkor is, ha azt semmi sem indokolja. Például: Hát itt volnánk! Kérnék egy pohár vizet! Csak ennyit szerettem volna elmondani! És mi a helyzet a szeretném megjegyezni… -féle mondatkezdetekkel? A Nyelvművelő kéziszótár szerint ezeket nem szabad első hallásra szerénykedőnek minősíteni.

Ugyancsak sokszor előfordul, hogy a beszélő ironikus mellékízzel, indokolatlanul túlhangsúlyozza a hallgató személyét. Például így: „Köszönöm értékes megjegyzéseidet!” „Olvastam kitűnő munkádat!” „Add át üdvözletem a kedves családodnak is!” Az interneten egy ilyen mondatot találtam: „Külön köszönöm értékes kiegészítéseit és tanácsait a kisszögű röntgenszórások méréseire vonatkozóan.”

Néhányan fölöslegesen halmozzák az udvariassági kifejezéseket, olyannyira, hogy a mondataik már-már a hízelgés látszatát keltik. Például: „Bocsánatát kérem, hogy jelentéktelen ügyemmel rabolom a drága idejét.” „Bátorkodom egy szerény kéréssel megzavarni drága nyugalmát.”

A mai rész végéhez közeledve olyan elavulóban lévő kifejezéseket sorakoztatok fel, amelyek mostanság humoros vagy gúnyos hatásúak. Például: „Ajánlom magamat!” „Szeretném alázatos tiszteletemet tenni.” „Kérem alássan.” „Kegyeskedjék fizetni!” „Méltóztatik érteni?”

Amúgy most rengeteget gondolkodtam a témán, ugyanis senkit sem szeretnék lelombozni a jelenlegi helyzetben. Épp ezért a mai részt egy kérdéssel zárom: Hogy hívják a tréfás kávéfőzőt? A válasz pedig: Mokkamester. Jó egészséget, türelmet, kitartást kívánok az elkövetkező időszakra.