Ma az igekötőkről lesz szó. Az akadémiai helyesírási szabályzatban fellelhetők közül most csak néhányat sorolok fel: abba-, agyon-, alá-, át-, be-, bele-, benn-, egybe-, el-, fel- vagy föl-, fenn- vagy fönn-, hátra-, helyre-, ide-, keresztül-, ki-, közbe-, le-, meg-, mellé-, össze-, széjjel-, tovább-, végbe-, vissza-. A nyelvművelő szótár szerint a sor még nincsen lezárva, mert újabbak is keletkezhetnek.

Számos ige mellett sokan fölöslegesnek tartják az igekötőt, ilyen például a bebiztosít, kiértesít, illetve a lerendez. Ezúttal a le- igekötőt ragadnám ki, amely „eredetileg mozgás, cselekvés lefelé irányulását, illetve befejezettségét, befejeződését kifejező, a mai nyelvhasználatban – más igekötők rovására is – igen elterjedt igekötő” – olvasható a nyelvművelő szótárban. A már említett lerendez kifejezés mellett például a lejelentkezik, leközöl, lepontosít és a leszabályoz igékben is fölösleges, mivel nem ad többletet az ige jelentéséhez. Helyettük nyugodtan használható a rendez, jelentkezik, közöl, pontosít, valamint a szabályoz.

Ott vannak még az idegen eredetű igék, amelyek közül sokban már eleve benne van a le- igekötő kifejezte tartalom, ennek ellenére gyakran kerül a ledegradál, valamint a leredukál a különféle mondatokba a degradál és a redukál helyett.

Az is előfordul, hogy egy-egy igekötő más igekötőt szorít ki a használatból. Jó példa erre a lebüntet, amellyel nemegyszer a megbüntet igét helyettesítik. Ugyancsak sűrűn használják a lelátogat, a leizzad és a leterhel igét a meg- vagy végiglátogat, a megizzad, illetve a megterhel helyett.

Vannak olyan esetek, amikor a nyelvhasználók megpróbálják mellőzni az igekötőt, ilyen például a hivatali nyelvben sokszor előforduló bonyolítja az ügyet szerkezet, amely helyett a lebonyolítja az ügyet ajánlott. Az ők bonyolítják a szervezést ugyancsak hibás, helyette az ők bonyolítják le a szervezést illik a mondatba. A nyelvművelő szótár szerint a bonyolítónak nevezett irodai alkalmazottak is inkább lebonyolítók vagy ügyintézők.

Néhányszor azonban nem kifogásolható a le- igekötő használata egy másik igekötő helyett. Például akkor, ha azt mondjuk, hogy leáll, vagyis váratlanul megáll a motor, lebarnul a bőr napozáskor, lekésik valamely járműről, vagy leszámol munkája végeztével a pénztáros. Ilyenkor az ige új jelentésárnyalatot kap. Akkor is helyes a le- igekötő, ha rosszallást akarunk kifejezni: például lebecsül, leértékel, lefokoz, lesajnál.