Ma este 7 órától a bukaresti Balassi Intézetben bemutatják Csendes László Egy kevéssé misztikus egyház? című kötetét, amely a romániai evangélikus egyház múltfeldolgozásának első markáns sarokköve. A Széljegyzetek egy számadáshoz a Román Népköztársaságban lévő Evangélikus Zsinatpresbiteri Egyházról (1948–1956) alcímet viselő könyvet a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház jelentette meg 2018-ban.

A szerző Csendes László hegedűművész, a Bukaresti Zeneművészeti Egyetem docense, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács volt elnöke, jelenleg tagja, 2011-től a Romániai Vallási Felekezetek Konzultatív Tanácsának tagja, 2016-tól a Courage – Kulturális Ellenállás – Az ellenzékiség kulturális örökségének megértése projekt tanácsosa.

A szerzővel Bandi István, a budapesti székhelyű Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója beszélget. Meghívott: Illyés Márton, a Bukaresti Evangélikus Templom lelkésze.