Elfogadta tegnap a szenátus a közigazgatási törvénykönyv tervezetét.A Szociáldemokrata Párt által kezdeményezett, több mint 600 cikkelyt tartalmazó tervezetetbe az RMDSZ javaslatára bekerült az a szabályozás is, miszerint ezután a kisebbség nyelvén is ki kell írni az utcák, terek, parkok nevét is ott, ahol egy adott kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot. Kiterjesztették továbbá az anyanyelvhasználatot a prefektúra intézményére, illetve a helyi és megyei önkormányzatok többségi tulajdonában lévő, közérdeket ellátó kereskedelmi társaságokra, mint például a közszállítási vállalatok, víz- és hőszolgáltatók. Pozitív változás az is, hogy ezután nem lesz kötelező a húszszázalékos számarány ahhoz, hogy érvényesítsék a kisebbségi jogokat az önkormányzatok. A Szövetség javaslatának értelmében a helyi vagy megyei tanács akkor is dönthet többnyelvű helységnévtáblák, utcanévtáblák kihelyezéséről, ha a kisebbség aránya húsz százalék alatti. A tervezet értelmében, mely számos, a közigazgatás decentralizálását elősegítő indítványt tartalmaz,  2019. január elsejétől például nem csak megyeszékhelyeken lehetne hajtási igazolványhoz jutni, vagy gépjárművet beíratni. A közigazgatási törvénykönyv tervezetéről, a végső döntést a képviselőház hozza meg.A képviselők június 18-ig teheti meg módosító javaslataikat, majd június 22-ig össze kell állítaniuk a tervezetről szóló jelentést.