Adásunkban dr. Péntek János nyelvészprofesszorral beszélget kolozsvári kollégánk, László Tibor abból az alkalomból, hogy megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete. A szótárt Péntek János szerkesztette, és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója adta ki a magyar kormány támogatásával. Ezzel teljesült a nagy elődök, Csűry Bálint, Szabó T. Attila és Márton Gyula szándéka, akiknek életidejéből nem futotta ennek a munkának a megvalósítására.

A moldvai tájnyelv beszélői nyelvi szigethelyzetükben zárványként őrizték a múlt nyelvi kincseit, és közben a román nyelv egyre erőteljesebb hatása alá kerültek. A felgyorsult nyelvi folyamatokban a régió nagymértékben szórványosodott, keveredett, a nyelvcsere következtében a magyarul beszélők száma rohamosan fogyatkozott. Attól lehet tartani, hogy A moldvai magyar tájnyelv szótára egy eltűnő magyar nyelvváltozat szókincsét örökíti meg.