Ezzel jellemezhetném a bukaresti Nemzetiben látott első két előadást. Kezdő, fiatal színészek Samuel Beckett öt rövid szövege alapján öt jelenetből álló produkciót alkottak ? a szó szoros értelmében. A színpadi jelenlét volt a fontos, nem a beszéd. A szimbólum-erejű mozgások és helyzetképek. És valami hasonlót produkált a Bukarestben vendégszereplő Szlovák Nemzeti Színház is. A pozsonyiak előadásának címe: A pásztor felesége. A szlovákok egyáltalán nem restellik, hogy pásztorok leszármazottjai. És az is figyelemre méltó, hogy bátran megküzdenek a nehézségekkel, nem urizálnak, soha nem adják fel a harcot. És mindezt szimbólum-erejű színpadi jelenléttel hozták tudomásunkra, nem pedig szappanoperázással, színpadi telenovellával, ami egyre inkább jellemzővé válik színházainkban. Tehát a fiatalok és az idegenek kell hogy eszünkbe juttassák, hogy színházban vagyunk.

Hétfőn kezdődött a Bulvár Fesztivál, a Nottara Színház ? immár negyedik kiadást megért ? rendezvénye. Ez azért is fontos, mert a Nottara Színház hét hónapi száműzetés után visszatérhetett a székházába. Ugyanis újabb vizsgálat alapján kiderült, Hogy a Nottara Színház épülete kibírhatja a következő földrengést, nem elsőfokúan földrengésveszélyes. A földrengés veszélyesség vizsgálóinak kezdeti tévedése mintegy 3oo ezer lej kárt okozott a társulatnak, és a színház elveszítette nézőinek a felét. Ez derült ki a Bulvár Fesztivál első napján, amikor alig volt félház a megnyitó előadáson.

De hagyjuk a költői kérdéseket, mert Romániában rengetegen okoznak kárt, de senki sem fizeti meg. Legfeljebb az adófizető, akit lépten-nyomon kizsebelnek. Úgyhogy maradjunk annál, ami jó. Maradjunk a Fesztiválnál, amely egy Moldva Köztársaságból jött társulat előadásával kezdődött. A moldvaiak nagy szeretettel biztosítottak játéklehetőséget a Nottara Színháznak, amikor nem használhatta saját épületét ? és ezt viszonozták most.

Számunkra érdekesebb az, ami kedden, a második nap délelőttjén történt. A Nottara Színház felolvasószínházi előadást tartott a Balasszi Intézetben ? Hajdú Szabolcs magyarországi szerző darabját mutatták be Fodor Zénó fordításában. És délelőttönként be fognak mutatni még két másik magyar darabot is. Jó, hogy van egy ilyen fesztivál Bukarestben.