• La Romexpo începe astăzi ?Târgul firmelor de exerciţiu din şcoli şi licee?. Acesta este un târg cu circuit intern, dedicat şcolilor şi liceelor din România, prin intermediul căruia instituţiile de învăţământ vin să îşi prezinte produsele specifice. Târgul este un bun prilej pentru schimbul de experienţă pe proiectele şcolilor cu specific literar, turistic, industrial, patiserie etc.
  • Zonele rurale ale jude?ului Covasna au beneficiat de finan?ări nerambursabile importante, în cadrul programului LEADER. În ultima perioadă, Grupurile de Acţiune Locală din judeţul Covasna au accesat fonduri nerambursabile în valoare de aproape 9 milioane de euro, respectiv  peste 10 milioane de euro, împreună cu contribuţia financiară proprie.
  • Sute de persoane din zonele rurale din jude?ul Covasna ?i din jude?ul Bihor participă la activită?i în cadrul unui proiect de dezvoltare a resurselor umane în vederea ocupării for?ei de muncă. Proiectul are ca scop dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în vederea facilitării accesului la ocupare în domeniul turistic. În jude?ul Covasna grupul ?intă a fost format din 485 de persoane din zonele rurale, apar?inând categoriilor de persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzisten?ă, ?omeri de lungă durată ?i ?omeri tineri, 325 dintre aceste persoane din jude? fiind implicate în programe integrate con?inând consiliere ?i orientare profesională, formare profesională ?i medierea muncii.
  • În judeţul Harghita sunt de patru ori mai mul?i ur?i decât numărul optim. Conform unui studiu s-a stabilit că numărul optim de ur?i în jude?ul Harghita este de 340 de exemplare. Datele ob?inute de la asocia?iile de vânătoare din jude? arată că numărul ur?ilor este cu 1.010 exemplare mai mare. Astfel, numero?i ur?i ajung în teritoriile locuite de oameni pentru a-?i procura hrană, iar adesea întâlnirea dintre urs ?i om se soldează cu daune. Anul trecut, în jude?ul Timi? s-a aprobat împu?carea a 16% din popula?ia de ur?i, în timp ce în jude?ul Harghita de doar 3,9%.

Bejegyzés navigáció