Augusztus 15-e Nagyboldogasszony napja, egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe. A Szűz Mária mennybevételeként ismert vallási ünnep Romániában 2008 óta hivatalos munkaszüneti nap.

Adásunkban elsőként Gera Olgával, a Mennyek királynéja – Mária-kiállítás magángyűjtemény tulajdonosával beszélgetünk, majd Kiss Dénes vallásszociológust, a Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusát kérdezzük arról, hogy mit jelent ma vallásosnak lenni? Mennyire felel meg a közember vallásgyakorlása és hitről alkotott felfogása a kánonoknak? Ezt követően összeállítást hallhatnak Máriaradnáról, az Arad megyei búcsújáróhelyről, majd Bartalus Zoltán csíkmadéfalvi plébánossal és Orbán Szabolccsall, az Erdélyi Ferences Rendtartomány főnökével beszélgetünk.