Alaptörvénybe ütközőnek ítélte az alkotmánybíróság (CCR) a büntetőeljárási törvénykönyv módosítását. A taláros testület megállapította, hogy sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot az előírás, amely a megfigyelési adatok felhasználását szabályozza a büntetőperekben.

A parlamentből kikerült legújabb változat szerint a lehallgatás során szerzett bizonyítékok törvényességét olyan bíró ellenőrzi, aki hierarchiailag alá van rendelve a lehallgatást előzetesen jóváhagyó bírónak. Ez pedig sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy a jogalkotónak szabályoznia kell a hírszerzés által végzett megfigyelések utólagos ellenőrzését, olyan esetekben is, amikor az információkat átadták ugyan a vádhatóságnak, de nem történt vádemelés. Az alkotmánybíróság határozata szerint a jogalkotónak kötelessége szabályozni az ilyen felvételek megőrzésének és/vagy megsemmisítésének az eljárását is.

A büntetőeljárási törvénykönyv módosítását a legfelsőbb bíróság, a Nép Ügyvédje és a parlamenti ellenzék is megtámadta az alkotmánybíróságon.