Befejezte tegnap délután a Képviselőház tanügyi bizottsága a közoktatási törvény tervezetének vitáját. A tervezetet több módosítással fogadta el a szakbizottság.

A testület többek között arról döntött, hogy a líceumoknak jogukban áll úgynevezett kiválósági osztályokat indítani. Ezeknek a száma nem haladhatja meg tanintézet számára a beiskolázási tervben jóváhagyott kilencedik osztályok számának a felét. A kiválósági osztályokba az iskola által szervezett ismeretfelmérő vizsga eredménye, illetve az országos képességfelmérő vizsgán szerzett jegy alapján veszik fel a diákokat.

Az ismeretfelmérő vizsgákat – amelyek az oktatási minisztérium által jóváhagyott módszertan alapján zajlanak – az országos képességfelmérő vizsga előtt kell megszervezni, és a jelentkezők „átment” vagy „elutasított” (admis, respins) minősítést kaphatnak – írja elő a tervezet.

Arról is döntöttek, hogy a humán osztályok diákjai hittanból is érettségizhessenek. Választható tantárgy lesz, akárcsak a történelem, a földrajz, a logika, a pszichológia, a szociológia, a gazdaságtan vagy a filozófia. Elfogadták azt a módosító javaslatot is, amely értelmében kifizetik az ingázó pedagógusok és a kisegítő személyzet utazási költségeit az oktatási minisztérium költségvetéséből.