Idén is közös olvasásra hívta meg az irodalom és a magyar nyelv kedvelőit, tisztelőit a Kájoni János polihisztor szerzetes nevét viselő Hargita megyei könyvtár: a tizenötödik kiadásához érkezett nemzetközi felolvasómaraton nyitóünnepségét kedden tartották az intézmény székhelyén, valamennyi résztvevő – a szervezők felhívásának eleget téve – Babits Mihály műveiből olvasott fel. A választás nem véletlenül esett a 20. századi magyar költészet nagy klasszikusára, a Nyugat nemzedékének kiemelkedő alakjára, ugyanis idén ünnepeljük Babits Mihály születésének 140. évfordulóját.

A szervezők tájékoztatása szerint az első felolvasómaratont 2009-ben szervezték meg Székelyudvarhelyen, 2014-ben vette át a szervezést a Kájoni János Megyei Könyvtár, a rendezvény célja pedig a közfigyelemnek egy-egy alkotó személyére és műveire való irányítása. Eddig a mesemondó Benedek Elek, a legnagyobb székelyként tisztelt Orbán Balázs, a klasszikusok közül Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza és Móricz Zsigmond, a korban közelebb állók közül Kányádi Sándor, Tamási Áron és Szabó Magda, a költészet nagyjai közül Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, József Attila és Pilinszky János műveiből olvastak a résztvevők, tavaly Nemes Nagy Ágnes művei csendültek fel.

A rendezvény évről-évre terebélyesedett, mint többen kapcsolódtak be a nagy közös felolvasásba, tavaly például hét országból közel 39 000 felolvasó szólaltatta meg Nemes Nagy Ágnes műveit. Idén is hét országból jelentkeztek előzetesen felolvasók, számuk az előzetes összesítés szerint 25 ezerre tehető. A szervezők szerint azonban a felolvasók teljes létszámát, az eseményhez csatlakozó települések és intézmények számát csak a maraton lezárulása után néhány nappal lehet pontosan összesíteni.

Az idei nem végleges adatok szerint a legtöbben idén is Erdélyből csatlakoztak a rendezvényhez, előzőleg 21 800-an regisztráltak, zömük a szervező Hargita megyéből – közel 13 000-en –, de további 12 erdélyi megye számos települése csatlakozott idén is a maratonhoz.

Magyarországról mintegy 1000, a Felvidékről közel 900 felolvasó jelentkezett, de regisztrált felolvasó Angliából, Svédországból, valamint az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából is. Az amerikai felolvasók magyarul és angolul szólaltatják meg Babits műveit.

A szervezők elégtétellel nyugtázták, hogy évről-évre növekszik a résztvevő intézmények, szervezetek és a felolvasók száma, mintegy bizonyítva, hogy az olvasás, az irodalom egyetemes értékeket közvetít, a közös olvasás az összetartozás élményét nyújtja.

A maraton hivatalos megnyitóját idén is a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében tartották kedden délelőtt. Elöljáróban dr. Tapodi Zsuzsa, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Humántudományok Tanszékének professzora beszélt Babits Mihály költészetéről. A maraton első felolvasója idén Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője volt, majd sorra következtek a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola nyolcadikos diákjai, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának hallgatói, a Hargita Népe napilap szerkesztőségének munkatársai; volt, aki a költő megzenésített verseiből adott elő. Az eseményen számos állandó visszatérő felolvasó volt, így a Csicsói Caritas Egyesület és a csíkszeredai Németh Géza Kulturális Egyesület tagjai, illetve a Márton áron Főgimnázium filológia szakos diákjai. Külön színfoltja volt a keddi nyitórendezvénynek a csíkszeredai Care2Travel Egyesület önkéntes munkatársainak jelenléte, ők anyanyelvükön – lengyel és francia – nyelven is megszólaltatták Babits műveit.

Ezzel párhuzamosan számos helyszínen zajlott a felolvasás, így Csíkszereda minden iskolája és több napközi otthona is bekapcsolódott a maratonba, a megye és Erdély számos településén, iskolák, könyvtárak, civil szervezetek csatlakoztak a kezdeményezéshez. A szervezők szerint nagyon sokan évek óta visszatérő felolvasók, ugyanis a közös olvasás élménye, öröme számos közösséget megmozgat országhatárokon innen és túl.