Nem változik a nyolcadikosok képességvizsgája: a tanulók a jövőben is a jelenlegi formában, azaz románból, anyanyelvből és matematikából vizsgáznak – közölte tegnap Ligia Deca tanügyminiszter az új oktatási törvények tervezetének ismertetésekor. Újítás viszont, hogy a gimnáziumok saját felvételit hirdethetnek meg azokra a szakokra, amelyeken az elmúlt időszakban bizonyítottan magas volt a túljelentkezés. Ezt az egyes gimnáziumok önálló döntésére bíznák. A miniszter hozzátette, az illető szakra a meghirdetett helyeknek csak a 60 százaléka tölthető be a felvételi révén, a fennmaradó 40 százalékot a képességfelmérő vizsgán elért eredmények alapján történő számítógépes elosztás dönti el. A tervezet arra is kitér, hogy a gimnáziumok által opcionálisan szervezhető felvételire egységes vizsgatételeket dolgoz ki az Országos Tanterv- és Kiértékelési Központ. Az edupedu.ro portál szerint ha idén életbe lép az új jogszabály, akkor ennek alapján 2028 nyarán felvételizhetnének először kilencedik osztályba azok a tanulók, akik 2024-ben kezdik az ötödik osztályt.

Az új oktatási törvénytervezet szerint az érdemösztöndíj összege havonta 200 lejről 450 lejre emelkedne, az országos tantárgyversenyeken díjazott tanulók havi 700 lejt, a nemzetközi tantárgyversenyeken díjazott tanulók pedig havi 1000 lejt kapnának, mindezt a tanügyminisztérium költségvetéséből. A rendkívüli eredményeket elérő tanulóknak arra is lehetőségük lesz, hogy két tanévet egyetlen év alatt fejezzenek be.

A tanügyi törvénytervezet további újdonsága, hogy a reál szakos diákokat külön vizsgáztatnák a különböző társadalmi-humán alapkészségekből, de ugyanúgy a humán szakos diákokat is tesztelnék matematikából. A szakiskolák és technikai líceumok tanulói pedig választhatnak a két típusú felmérő közül, és csak átmenő vagy elutasított minősítéseket kapnának.

Az oktatási törvények tervezetének új, módosított változatát tegnap bocsátották tíznapos közvitára a tárca honlapján. Ligia Deca szerint az eljárás lejárta után nem lesz újabb közvita, mert azt szeretnék, hogy a március 6-a és 10-e közötti héten az érintett minisztériumok jóváhagyják, majd a kormány is elfogadja a projekteket, melyek ezt követően a parlament elé kerülnek, ahol szintén vitára bocsátják őket.