A csíkszeredai székhelyű Kriterion Alapítvány 2007-ben elhunyt alapító elnökének, Domokos Gézának a kezdeményezésére 1996-tól Kriterion Koszorúval jutalmazza azokat az erdélyi fogantatású, kiváló szellemi teljesítményeket, amelyek nem csupán az erdélyi magyarság tudástárát gazdagítják és alkotókészségét bizonyítják, hanem értékteremtésüknél fogva Európa és a világ szellemi áramlataiba is bekapcsolják ezt a közösséget.

Másfél évtized alatt a kitüntetést a szellemi-művelődési élet különböző területein jelentős életművel vagy kimagasló alkotásokkal rendelkező személyiségeknek itélték oda.

A sort Jakó Zsigmond történész nyitotta meg, majd az évek során egymást követték a kortárs erdélyi szellemi élet nagy nevei: László Ferenc muzikológus, Faragó József néprajztudós, Péntek János nyelvész, Imreh István történész, Marosi Ildikó, Dávid Gyula, Gálfalvi Zsolt  irodalomtörténészek, Jakobovits Miklós, Gaál András, Deák Ferenc képzőművészek, Banner Zoltán műkritikus, Tompa Gábor rendező és sokan mások, akik közül többen már nincsenek az élők sorában, de munkásságuk és emlékük feledhetetlen.

Az Alapítvány kuratóriuma az idén úgy döntött, hogy Árkossy István festőművésznek, grafikusnak, írónak adományozza a 2022. évi Kriterion Koszorút. Az erről szóló közlemény röviden felvázolja az idei kitüntetett életútját.

Árkossy István 1943-ban született Kolozsváron, 1966-ban ugyanott végezte el a Képzőművészeti Egyetem grafika szakát, majd két évtizeden keresztül az Utunk irodalmi-művészeti hetilap grafikai szerkesztőjeként dolgozott. Az évek során folyamatosan jelentek meg rajzai a romániai lapokban és folyóiratokban, erdélyi sajtókiadványok arculatát alkotta meg és több kiadó, közöttük a Kriterion felkérésére tervezett könyvborítókat, számos kötetet illusztrálva is. 1982 óta a festészet is jelentős szerepet játszik több díjjal és kitüntetéssel elismert munkásságában. Árkossy István  egyéni és csoportos kiállításainak a színhelyei átfogják Európa több országát és az  Egyesült Államokat is. Munkáit legutóbb 2021-ben mutatták be Csíkszeredában, a Barabás Miklós Céh Csíki Székely Múzeumban megrendezett országos tárlatán. Festményeit, grafikáit erdélyi és magyarországi köz- és magángyűjtemények őrzik. Az évek során eligazító képzőművészeti írásaival jelen volt több erdélyi napi- és hetilapban,  olyan művészettörténeti vonatkozású könyvei is megjelentek, amelyeket felhasználnak a felsőfokú vizuális oktatásban.

Az idei Kriterion Koszorúval az Alapítvány nem csupán Árkossy István kivételes jelentőségű életművét ismeri el, hanem fejet hajt mindazon nemzedéktársak előtt, akik Domokos Gézával együtt részt vállaltak, a legnehezebb körülmények között is, az erdélyi magyar kulturális értékek megteremtésében és megőrzésében.

A Kriterion Koszorút nemsokkal jegyzetem elhangzása után, pénteken, azaz ma délután öt órától adja át Hajdú Áron, az Alapítvány igazgatója Kolozsváron, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Györkös Mányi Albert emlékházában. Árkossy István életművét, munkásságát Nagy Miklós Kund marosvásárhelyi művészeti író méltatja.