A képviselőház által döntő fórumként elfogadott új jogszabály értelmében az alkalmazottaknak lehetőségük lesz szabadságot kivenni, ha súlyos betegségben szenvedő hozzátartozójukat vagy közös háztartásban élő személyeket kell gondozniuk. A munkáltató ilyen esetekben köteles – a munkavállaló írásbeli kérésére – egy naptári évben öt munkanap gondozási szabadságot kiadni. A gondozási szabadság időtartama további jogszabályokkal vagy a kollektív munkaszerződéssel meghosszabbítható és nem számolják bele a pihenőszabadságba. A gondozási szabadság időszakára a munkavállalók a szociális egészségbiztosítási rendszerben járulékfizetés nélkül biztosítottak. Azok a munkáltatók, akik megtagadják ezt a jogot a gondozási szabadságra jogosult munkavállalótól, 4000 és 8000 lej közötti bírsággal büntethetők.

Tilos elbocsátani a munkavállalót amiatt, hogy él bizonyos jogaival, továbbá nem bocsátható el az alkalmazott az apasági szabadság vagy a gondozási szabadság ideje alatt, és abban az időszakban sem, amikor váratlan, sürgősségi helyzet, családon belül bekövetkezett betegség vagy baleset miatt hiányzik a munkahelyéről.

Egy másik módosítás értelmében az alkalmazottaknak joguk van arra, hogy kérjék áthelyezésüket egy kedvezőbb munkakörülményeket kínáló megüresedett állásra, feltéve, hogy letöltötték a próbaidejüket, és legalább hat hónapig ugyanazon munkáltatónál dolgoztak. A munkáltató köteles a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban válaszolni, a döntés megindoklásával.

Az új jogszabály szerint az alkalmazottak kérésére a munkáltató – meghatározott időszakra – egyéni programot szabhat meg minden alkalmazottjának.

A képviselők a közigazgatási törvénykönyvön is módosítottak. Az egyik ilyen módosítás értelmében a köztisztviselők is dolgozhatnak havonta legtöbb öt napot távmunkában, amennyiben 11 évesnél kisebb gyerekük van, valamely hozzátartozójukat gondozzák, egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy bemenjenek munkahelyükre, vagy olyan feladatot látnak el, amelyet az intézmény vezetőjének megítélése szerint távmunkában is lehet végezni.