Kétnapos maratoni vita után tegnap cikkelyenként elfogadta az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti különbizottság a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) működéséről szóló tervezetet.

Az ülés végén Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter elmondta, ezt a vitát már tavaly le kellett volna folytatni az uniós igazságügyi monitoring – az úgynevezett együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (MCV) – lezárásának feltételül szabott célkitűzések megvalósításáért.

A tegnap elfogadott módosító indítványok egyike szerint a CSM és az Igazságügyi Felügyelet köztisztviselői és szerződéses alkalmazottai a parlamenti alkalmazottakéval azonos bérkategóriába tartoznak. A bizottság egyéb módosító javaslatok mellett megszavazta azt is, hogy egy ügyész vagy bíró ellen az igazságügyi felügyelő az előzetes fegyelmi vizsgálat lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 éven belül indíthat fegyelmi eljárást.

A testület elfogadta azt a módosítást is, hogy a CSM civilszervetek által jelölt tagjainak legalább tíz éves jogászi tapasztalattal kell rendelkezniük, vagy bizonyítaniuk kell, hogy legalább tíz évig a jogi felsőoktatási szakképzésben dolgoztak.