„Örömteli, ha egy vállalkozás, amely szeretné felhívni magára figyelmet, áldozatot hoz, jó növényeket vásárol és kiteszi azokat az üzlet elé, de ez kevés.” Ezt a mondatot egy irodakertész honlapján találtam nemrég, amikor rákerestem az áldozatot hoz kifejezésre.

Ma a hoz igével alakult szókapcsolatokról lesz szó, amelyek gyakran előfordulnak a nyelvünkben. A Nyelvművelő kéziszótár szerint ezek egy része természetes, kifogástalan forma, például napfényre, nyilvánosságra hoz valamit, szóba hoz, világra hoz, és még folytathatnám a sort. A már említett, kissé választékos áldozatot hoz valakiért, valamiért, illetve a gyalázatot, szégyent hoz valakire vagy valakinek a fejére szintén megszokott, elfogadott kifejezés. Létezik még a műszaki nyelvben meggyökerezett, de a köznyelvben is használatos lendületbe hoz szókapcsolat, amely ugyancsak nem kifogásolható.

Ezek a kifejezések általában nem pótolhatók egyszerű igealakkal, ugyanis egy kissé mást jelent az áldoz valakire vagy valamire, a meggyaláz, megszégyenít valakit, illetve a lendít vagy a meglendít. A jogi és hivatali nyelvi ítéletet, rendeletet, törvényt hoz, valamint a kereskedelmi nyelvben gyakori forgalomba hoz is nehezen helyettesíthető más szókapcsolattal.

„Nem hibáztatható a hasznot hoz valakinek és a zavarba hoz valakit szókapcsolat sem, bár olykor természetesebb a tömör hasznos valakinek; megzavar, meglep valakit, illetve a színesebb hasznot hajt valakinek, zavarba ejt valakit” – olvasható a Nyelvművelő kéziszótárban. Nemegyszer találkozunk a divatba hoz valamit szókapcsolattal, amelyet váltogathatunk a szinonimáival, pontosabban a divattá vagy divatossá tesz kifejezésekkel.

Gyakran lehet hallani a jó karba hoz, valamint a hozza a formáját, tervet típusú szófordulatokat, amelyek a nyelvészek szerint mesterkéltek és idegenszerűek, ezért érdemes kerülni őket. Helyettük a következő magyaros és pontos szinonimákat ajánlják: meg- vagy kijavít, jó erőben vagy formában van, illetve teljesíti a tervet.

Szintén érdemes kerülni a hoz igével alkotott terjengős és idegenszerű kifejezéseket, például: javaslatba, levonásba hoz valamit. Ezek a hivatali nyelvben is helyettesíthetők az egyszerűbb javasol és levon igealakokkal. És mi történik az összhangba hoz valamit valamivel, illetve a tudomására hoz valakinek valamit szókapcsolatokkal? Egy árnyalattal elfogadhatóbbak, mint az előző példák, bár szerencsésebb, ha az összehangol valamit valamivel, az összhangot teremt valakik, valamik között, tudat valakivel valamit, valamint az értesít valakit valamiről formákat használjuk helyettük. A hoz igével alakult szókapcsolatok esetében tehát ajánlott megnézni, hogy milyen rokon értelmű kifejezéseik vannak, még a nélkülözhetetlennek látszó rendbe hoz valamit helyett is használhatjuk a rendbe tesz, elintéz, ki- vagy megjavít szinonimákat.