Felhívást intézett minden jóakaratú emberhez, hogy a békéért imádkozzon, valamint politikai cselekvést és kezdeményezéseket sürgetett, amelyek a testvériséget szolgálják a szembenállók érdekei helyett. A katolikus egyházfő aggodalommal követi a növekvő feszültséget, amely újabb csapást mérhet a békére Ukrajnában, és megkérdőjelezheti a biztonságot az európai kontinensen.