Az Európai Unió (EU) tagállamai számára közös stratégiai gáztartalékok vásárlását lehetővé tevő szabályok elfogadására tett javaslatot tegnap az Európai Bizottság (EB). Mindez a földgáztárolás megerősítését és több, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó gáz hálózatba juttatását is magában foglaló terv részét képezi – írja a Reuters.

Több tagország, köztük Spanyolország, Görögország és Románia is a közös földgázbeszerzést szorgalmazta. Az igénylésre válaszképpen az EB javaslatot terjesztett elő, amelynek lényege, hogy a rendszerüzemeltetők közösen stratégiai gázkészleteket vásárolhatnak, amelyeket a súlyos gázhiány előidézte vészhelyzetekben lehetne felhasználni. A rendszerben való részvétel önkéntes alapon történik majd. Az EB javaslata arra is kitér, hogy a tagállamok foglalják bele ezt a tartalékot a regionális gázellátási kockázatértékelésükbe, beleértve a külföldi vállalatok tulajdonában lévő tárolási infrastruktúrával kapcsolatos tényezőket is. Mindazonáltal az EB javaslata nem fog időben hatályba lépni ahhoz, hogy érdemben hozzájáruljon az idei tél áremelkedéseinek leküzdéséhez, alkalmazását ugyanis több hónapos tárgyalások előzik meg az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal, amelyeknek szintén jóvá kell hagyniuk a Bizottság által javasolt szabályokat, annak ellenére is, hogy ellentétes nézeteket vallanak a földgáznak az energetikai átmenetben betöltött szerepéről – tájékoztat az Agerpres.

A Bizottság javaslata ugyanakkor azt feltételezné, hogy 2050-ig kössék meg a tagállamok hosszú távú gázellátásáról szóló megállapodásokat, az Európai Unió ugyanis ezt a határidőt szabta meg a karbonsemlegesség elérésére. A földgáz jelenleg az EU energiafogyasztásának egynegyedét biztosítja. Az EU-ban felhasznált földgáz 90%-a importból származik.