Ma a kitüntetések és díjak nevének helyesírásáról lesz szó, ugyanis számos példa van a helytelen írásmódra. Az ötletet egy, a mai naphoz köthető évforduló adta: 1833. október 21-én született Alfred Nobel svéd kémikus, vegyészmérnök, a dinamit feltalálója, a Nobel-díj alapítója. 1896. december 10-én hunyt el, a halála után pedig sokakat meglepett, amikor a végrendeletéből kiderült, hogy azt szeretné, ha a hagyatékát a fizikai, a kémiai, az élettan és orvostudományi, az irodalmi és a békedíjhoz használnák fel. Kifejezett kérése volt, hogy a díjak odaítélésénél ne játsszon szerepet a jelöltek nemzeti hovatartozása, hanem egyedül az, hogy az arra legérdemesebb kapja, függetlenül attól, hogy skandináv-e vagy sem. 1968-ban a Svéd Nemzeti Bank a Nobel-díjak kiegészítéseként megalapította a közgazdasági Nobel-emlékdíjat, amelynek célja a közgazdasági tudományok terén elért eredmények elismerése volt.

Most pedig visszatérek az alapötlethez: a kitüntetések és díjak megnevezésénél figyelnünk kell arra, hogy ha a név előtagja tulajdonnév, akkor a díj, érem, emlékérem szót a tulajdonnévhez kötőjellel kapcsoljuk. Ezért kötőjeles egyebek között a Nobel-díj, az Erkel Ferenc-díj, valamint az Eötvös Loránd-emlékérem szókapcsolat. Az ilyen nevek -s képzős származékában az alapformát változatlanul megtartjuk, például: Nobel-díjas, Erkel Ferenc-díjas, illetve Eötvös Loránd-emlékérmes.

Elhagyjuk a kötőjelet, ha a díj, érem, emlékérem szó jelzővel bővülve kapcsolódik egy tulajdonnévhez, a jelzőt és a díj, érem, emlékérem szót pedig kis kezdőbetűvel írjuk – olvasható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában. Például: Gundel művészeti díj.

Vannak azonban olyan esetek, amikor a díj, érem, emlékérem az elnevezés szerves részeként birtokos vagy minőségjelzős szerkezetet alkot egy előtaggal. Olyankor minden tag nagy kezdőbetűvel írandó, például: Akadémiai Aranyérem, Magyar Érdemrend.

Néha előfordulhat, hogy a díj, érem, emlékérem köznevek olyan előtaghoz járulnak, amely önmagában nem tulajdonnév, de az elnevezésben tulajdonnévi értéket kap. A tulajdonnévi értékű előtag egy vagy több szóból állhat, és minden egyes elemét nagy kezdőbetűvel írunk. Ilyen esetben a díj, érem, emlékérem köznevek kis kezdőbetűsek, és kötőjel nélkül kapcsolódnak. Például: Életfa díj, Korona érdemrend, Örökség díj, Pro Urbe díj. Elvétve névvé válhat a díjtípus összetett szóból álló megnevezése is, például: Citromdíj, Sajtódíj, Toleranciadíj. Mindháromnál egybeírjuk a díj nevét.