A több mint fél évszázaddal ezelőtt az 1968-as események Prágai tavasz stb. hatására enyhülni látszott a kommunista hatalom béklyója Romániában is.

Ez intézmények létrejöttét eredményezte, ilyen volt a Kriterion könyvkiadó vagy a Román Televízió Magyar Adása. Az enyhülés utózöngéjének is mondható, hogy temesvári egyetemisták megalakították a Garabonciás együttest. Azért említettem csak a két intézményt a könyvkiadót és a televíziót, mert ezekhez kapcsolódik mai témánk, a Garabonciás együttes, illetve az ennek felélesztésére tett kísérletek.