Nem kis bátorság kell ma ahhoz, hogy valaki kötött formában írjon verset. A szabad vers korát éljük, ahol még az írásjelek is szükségtelen sallangok, csak zavarják az olvasót a poézis többdimenziós értelmezésében. Anélkül, hogy bármiféle fenntartásom lenne a formabontó, kísérletező költészettel, mégis üdítőnek tartom azokat a kortárs verseket, amelyek ragaszkodnak a rímekhez, ritmushoz, verslábakhoz.

Nos, Román Győző ilyen bátor ember, aki nem restell (már majdnem azt írtam, hogy nem átall) a XIX századi költőket idéző stílusban kortárs verseket írni. A szerző harmadik kötete, Vérrózsa a falon a klasszikus forma ellenére azonban korántsem avítt, szépelgő verseket tartalmaz, bár némi romantika több helyütt is tetten érhető benne. A kötött forma ugyanakkor nem fölösleges bravúr, vagy virtuóz szóakrobatika. Tökéletesen illeszkedik Román Győző letisztult, kétértelműségektől mentes világlátásához. A szerző mondanivalója minden esetben világos, mentes az egyfelől, meg másfelől típusú, eltartott kisujjal folytatott lamentációnál.

Talán ez Román újságírói múltjával is magyarázható. Közéleti érzékenysége, az összefüggések felfedésének és értelmezésének a kényszere – természetesen a műfaj szabta keretek között – verseiben is megmutatkozik. Ugyanakkor ebben a verseskönyvében már nemcsak a hétköznapi élet jelenségeire reflektál – bár erre is találni példát. Költeményeinek súlypontját inkább erdélyiségének, kolozsváriságának a megfogalmazása, a nemzeti identitás kérdéskörének a lírai, szubjektív, ám épp ezért szívbemarkolóan megragadó tárgyalása képezi.

Világok világa, virágok virága,

gyermekem bölcsője, nemzetem édenje,

hát elvettek, elhagytál,

név nélkül maradtál.

Pedig de szerettünk,

pedig de imádtunk,

elrablásodkor feketében állunk.

A nemzeti sorskérdések mellett, természetesen jelentős teret kapnak a természetversek, a sztánai táj pedig gazdag inspirációval szolgál e tekintetben is. Ezekben a versekben szinte tobzódnak a színek, az illatok, hangulatok, amelyeket a szerző kedvtelve figyel meg, majd mintegy dekódolva a látottakat, értelmezi a természet munkáját. Lássunk erre is egy példát a Levélnyi ősz a nyárban című versből, amely így kezdődik:

A zöld tömegből kilibben egy levél

sárgásbarnán még egyszer körbenéz.

A forró szellőhöz zörögve beszél,

majd a tavalyi avarban belevész.

Most hallgassuk meg ugyanennek a versnek az utolsó szakaszát:

Az ősz sunyin, levélnyit jelzett,

még jönni fog, most messze-messze jár,

akkor más lesz e vidéken a helyzet,

a reményzöldet felváltja a búsbarna határ.

De mint már utaltam rá, az újságíró fel-feltör a költőből és olykor tollára (vagy billentyűzetére) vesz hétköznapi jelenségeket, mindennapjaink fonákságait. Erre példa a pamfletnek is beillő Virtuális szerelem című vers:

Kislány startolok feléd,

hogy joitozzunk végre

és bitjeim letegyem melléd,

a program imput legyen a reményem.

Hozzunk majd össze egy metaprogramot,

a dialog mod menjen mint a csapás,

deleteljünk minden rossz adatot,

s legyen mindkét részről progress, haladás.

Kislány, csapjanak az érzelmek a gigabytokig,

látod nálam az emoticon ragyog,

a system promt pedig felível az égig,

az admissible networkig haladok.

A vers csattanója csak ezután jön, de azt olvassák el önök Román Győző legújabb kötetében.