Lassan két esztendeje, hogy romániai látogatása során, 2019 június elsején, Ferenc pápa a csíksomlyói hegynyeregben közel százezer zarándok előtt mutatott be szentmisét. A nagy izgalommal-érdeklődéssel várt, a helyi katolikusok számára valóban történelmi eseményt követte június hetedikén a hagyományos pünkösdszombati búcsú, amelyre a vírusjárvány miatt a tavaly már nem kerülhetett sor.

A pápalátogatás után a Sapientia egyetem kutatói felmérték a látogatás hazai illetve nemzetközi visszhangjait, a székelyföldi online nyilvánosságban pedig azt próbálták kitapogatni, hogy melyek voltak a pápalátogatás  legvitatottabb témái.

Nos, annak idején különösen heves reakciókat váltott ki, hogy a szentmisének és az ünnepségnek helyet adó, Makovecz Imre tervezte Hármashalom oltárt boltíves sátortetővel egészítették ki, illetve az előterét befödték. Egy hatalmas székelykapu felállítása sem okozott egyöntetű lelkesedést, mint ahogyan megosztotta a közösségi oldalak vitatkozóit az a tény is, hogy a Mária kegyszobrot először vitték ki a kegytemplomból a mise helyszínére, abból a célból, hogy a pápa megáldhassa és megajándékozhassa egy aranyrózsával, amint ez más Mária-zarándokhelyeken is megtörtént.

Nos, azóta eltelt két esztendő, a boltíves sátortető ott maradt, ahová kihelyezték és jelenleg már senkinek nem szúr szemet, a székely kapu alatt is sétálgatnak hétköznapokon és ünnepnapokon az arra járók, annál is inkább, mert a vírus sújtotta hónapok alatt Hargita megye székhelyének lakói Csíksomlyón találkozhattak az egyik legrövidebb úton a természettel. És úgy tűnik, hogy a hívek most már nem tiltakoznak, hanem egyenes kérik, hogy az idei csíksomlyói pünkösdszombati búcsú idején a Mária szobor megint legyen ott a szentmise színhelyén.

A csíkszeredai Polgármesteri Hivatal bejelentése szerint ugyanis május 22-én megint szabadtéren, a hegynyeregben tartják meg a zarándoklat központi eseményét és nem kétséges, hogy újból ezrek látogatnak majd ide nem csupán a városból, a környékről, hanem egész Erdélyből. Csíkszeredában jelenleg a két hetes, vírusfertőzöttségi átlagmutató egy körül mozog, mint ahogyan egész Hargita megyében, és hogyha ez a szám az elkövetkező napokban-hetekben nem változik, akkor a helyi hatóságok a búcsút szervező Erdélyi Ferences Rendtartománnyal és a közegészségügyiekkel együtt olyan intézkedéseket tudnak kidolgozni és életbe léptetni, amelyek szavatolják a résztvevők  biztonságát.

 Az már szinte bizonyosra vehető, hogy a fennálló járványügyi szabályok miatt magyarországi és más külföldi zarándokcsoportokat nem tudnak fogadni, de a kis létszámú hivatalos delegációk érkezése még tárgyalási téma. Több mint valószínű, hogy a pápalátogatás alkalmával már kipróbált forgatókönyvek alapján a különböző településekről érkező, meghatározott létszámú zarándokoknak a hegyoldalban külön helyeket jelölnek ki, felvonulási és elválasztó útvonalakkal, mint ahogyan az is egyértelmű, hogy péntek estétől vasárnap estig a Csíksomlyóra vezető főbb közlekedési utakat az autós forgalom előtt lezárják.Viszont aki csak lélekben lehet jelen, az is megtalálja a kapaszkodókat, hiszen a szentmise idején igen nagy számú televíziós, rádiós és online közvetítéseket terveznek. Mindannyian azt várjuk, hogy a kínkeserves hónapok után életünk térjen vissza a megszokott medrébe. Ez nem történhet meg varázsütésre, egyik napról a másikra, de a csíksomlyói pünkösdszombati búcsú szabadtéri megtartása újabb lépés e tekintetben is.